Zrenjanin- Udruženje pivara Srbijem u ponedeljakm 28. avgusta,  je na prvom Međunarodnom naučnom simpozijumu o pivu, pivarstvu i hmeljarstvu predstavilo stanje pivarske industrije u Srbiji prema studiji koju je revizorska kuća E&Y reaizovala 2016. godine. U periodu izmedju 2008. i 2014. članice Udruženja pivara investirale 236 miliona evra, od čega 177 u proizvodnju. I pored dobrih rezultata, industrija se susreće sa veoma negativnim trendom u poslednjih osam godina.

 

Karakteristike privrednog okruženja u kojem posluje pivarska industrija čine je veoma osetljivom na promene u kupovnoj moći potrošača i cene pivarskih proizvoda. U periodu od 2008. do 2014. godine, pivarska industrija Srbije je, zahvaljujući prevelikim nametima, kao i ekonomskoj krizi, pretrpela značajan pad tržišta od čak 14,59% i pad potrošnje od 12,5%, dok je broj zaposlenih čijem poslu je doprinosio pivski sektor smanjen za čitavih 4.285 radnih mesta.

 

Izvršna menadžerka Udruženja pivara Srbije, Rebeka Božović, u svom izlaganju rekla je: „Udruženje pivara Srbije je krovna organizacija proizvođača piva i slada u Srbiji, čije članice pokrivaju 98% domaćeg tržišta. Naša branša spada u jako brzu i dinamičnu industriju robe široke potrošnje, sa veoma mnogo direktnih i indirektnih uticaja na privredu i društvo sa jakim opredeljenjem ka principu dugoročne održivosti i odgovornosti kod konzumaciji piva. U pitanju je industrija koja je donela snažne investicije u Srbiju od čak 236 miliona evra u periodu od 2008. do 2014, ali se, i pored toga, susreće sa veoma negativnim trendom u poslednjih 8 godina. U 2015. i 2016. godini je uočen obrnuti trend i mi se nadamo da će se pozitivan trend i nastaviti“.

 

Pivarska industrija upošljava preko 17 hiljada ljudi direktno i indirektno, 92 odsto sirovina nabavlja lokalno sa direktnim uticajem na sprsku privredu i poljoprivredu, a da ukupna budžetska davanja čine čak 3.3 odsto ukupnih državnih prihoda u 2014. godini, što govori da postoji osnova za zdrav rast i dalji razvoj koji će dovesti do ogromnog pozitivnog uticaja na ekonomiju Srbije i još većih ulaganja.

 

Pivarska industrija posluje pre svega odgovorno prema okruženju i državi i značajno doprinosi srpskoj državi i društvu u ekonomskom, finansijskom, i širem društvenom smislu kroz društveno odgovorno i održivo poslovanje.

 

Takođe, Udruženje pivara Srbije je predstavilo i kampanju Trezno i oprezno. Izaberi odgovorno koju je ove godine pokrenulo sa ciljem da okupi  što veći broj partnera iz Vladinog, nevladinog i poslovnog sektora, kako bi se konkretnim aktivnostima uticalo na povećanje odgovorne i umerene konzumacije piva, posebno među populacijom mladih.

 

Na Simpozijumu, koji se danas i sutra održava u Zrenjaninu u okviru manifestacije Dani piva, učestvuju predstavnici industrije i eksperti iz Srbije, ali i eksperti iz  Slovenije, Hrvatske, Belgije, Češke, Slovačke, Škotske i Nemačke.  Cilj ovog naučnog okupljanja je predstavljanje piva, pivarstva i hmelja, kao jedne sirovinske osnove za proizvodnju kvalitetnog piva.