Zrenjanin- Do kraja ove nedelje završiće se podela avgustovskih računa za usluge JKP „Vodovod i kanalizacija“ na adrese korisnika u Zrenjaninu i naseljenim mestima. Novina je da se od avgustovskog računa uvodi obračunavanje zakonske kamate na neizmirene obaveze za izvršene usluge koje se fakturišu na računima.

Rok za plaćanje avgustovskog računa je 20. septembar, kada je i poslednji dan za podnošenje reklamacija na račun.

To znači da će korisnicima koji ne izvrše uplatu avgustovskog računa do datuma dospeća računa na naplatu, odnosno do 20.09.2017. godine, biti obračunavana zakonska zatezna kamata na fakturisani iznos do momenta uplate računa, a ta kamata će biti iskazana na prvom narednom računu.

Bitno je napomenuti da se uvođenje zakonske zatezne kamate na neizmirena dugovanja, što skoro sva preduzeća koja fakturišu usluge odavno primenjuju, neće primenjivati retroaktivno, odnosno neće važiti za neizmirena dugovanja nastala pre fakturisanja usluga za mesec avgust 2017. godine.

Na pomenutom računu zaduživanje korisnika je izvršeno akontativno na osnovu prethodna dva očitana stanja. Početkom nedelje započeto je treće redovno očitavanje vodomera korisnika u deset naseljenih mesta, a nakon završetka podele računa, od sledeće nedelje, kreće očitavanje vodomera i u Zrenjaninu, pa će se na sledećem, septembarskom računu, zaduživanje vršiti na osnovu očitanog stanja. Apelujemo na korisnike da omoguće pristup vodomerima da bi se očitavanje što uspešnije sprovelo, jer je u pitanju poslednje ovogodišnje redovno očitavanje na osnovu kojeg će se računati akontacije, odnosno mesečna zaduženja, u zimskom periodu.

Podsećamo ovom prilikom korisnike da reklamacije na račun za avgust mesec mogu podneti najkasnije do 20.09.2017. godine, a reklamacije podnete nakon tog datuma odbaciće se kao neblagovremene.

Korisnici mogu reklamaciju podneti lično na šalteru 1 u prizemlju zgrade preduzeća u Petefijevoj 3 u Zrenjaninu, poslati poštom na adresu: JKP „Vodovod i kanalizacija“, Petefijeva 3, 23000 Zrenjanin sa naznakom REKLAMACIJA – SLUŽBA INFORMISANjA, ili mejlom na info@vikzr.rs . Kod reklamacija poslatih poštom ili mejlom obavezno je da korisnici navedu ime i prezime, adresu i kontakt telefon.

Na pomenuta tri načina korisnici mogu podneti i sve druge Zahteve, a za sve bliže informacije na raspolaganju im je besplatna korisnička info linija 0800/ 024-023.