Zrenjanin-Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja  za poslove matičara u Zrenjaninu.

 • Ivica Nenin (tapetar-dekorater) i Mirjana Savanović (konfekcionar-krojač)
 • Stevan Stanišić (automehaničar) i Tijana Vasov (ekonomista)
 • Luka Đorđević (oficir) i natalija Savić (student)
 • Vladimir Rajkov (izrađ.hem.proizvoda) i Kristina Šarčević (preh.teh.)
 • Neven Kele (mašinmbravar) i Jelena Marinkov ( konf.krojač)
 • Aleksandar Jovanović (teh.ind.farmaciju) i Milana Kirilović (kuvar)
 • Marko Zubac (elektrotehničar) i Milica Vukotić ( dipl.ing.arhitekture)
 • Đorđe Bačkalić (oficir) i Jovana Drača ( master filolog-anglista)
 • Zoran Bojanić ( grafičar) i Jelena Radmanović (prof.srpskog j. i književnosti)
 • Đorđe Milinković (pekar) i Danijela Nećakov (tehničar prodaje)
 • Mladen Vučić (ekonomski teh.) i Teodora jevđić (teh.za zašt.živ.sredine)