Politika- Pokretanje inicijative za promenu imena grada je sasvim legitimno. Svako ima pravo da pokrene inicijativu, ali niko osim Zrenjaninaca nema pravo da odlučuje o imenu grada.

Zakon je po tom pitanju potpuno jasan. Za pokretanje građanske inicijative za promenu imena grada potrebno je prikupiti 10% glasova stanovnika sa pravom glasa sa teritorije grada Zrenjanina. Gradska vlast, odnosno skupština grada, tada mogu da donesu samo odluku o održavanju referenduma. Na referendumu, kao što smo već rekli imaju pravo da odlučuju svi Zrenjaninci sa pravom glasa.
-Iako je inicijativa potpuno legitimna smatramo da Zrenjaninci imaju mnogo većih i prečih egzistencijalnih problema (kao što je problem pijaće vode) o kojima valja raspravljati pre rasprave o promeni imena- istakao je Aleksandar Korovljev predsednik gradskog odbora Dosta je bilo Zrenjanin.