Zrenjanin- U ponedeljak je, na adrese korisnika u Zrenjaninu i naseljenim mestima, počela podela septembarskih računa za usluge našeg preduzeća i planirano je da se ona završi do 10. oktobra, kada će se nastaviti započeto očitavanje vodomera u gradu i naseljenim mestima.

Do sada je završeno očitavanje vodomera u sedam naseljenih mesta i većem delu Zrenjanina, a posle podele računa nastavak očitavanja sledi u samom Zrenjaninu, Elemiru i Melencima, dok će očitavanje započeti u Lazarevu, Stajićevu, Aradcu i Lukićevu.

Korisnici kod kojih je do momenta predaje računa na štampu očitano stanje vodomera na septembarskim računima su dobili fakturisan iznos na osnovu očitavanja, dok su ostali zaduženi akontativno, odnosno na osnovu potrošnje u prethodnom periodu, a na sledećem računu će, nakon završetka očitavanja, biti fakturisani na osnovu stvarnog stanja, dok će ostali korisnici dobiti akontativno zaduženje, jer je ovo poslednje redovno očitavanje vodomera u ovoj godini.

Na septembarskim računima se kao što smo i najavili, kod korisnika koji nisu na vreme izmirili obaveze za avgust mesec, prvi put našla i obračunata zatezna kamata.

Podsećamo da korisnici reklamacije na račun za septembar mesec mogu podneti najkasnije do 20.10.2017. godine, a reklamacije podnete nakon tog datuma odbaciće se kao neblagovremene.

Korisnici mogu reklamaciju podneti lično na šalteru 1 u prizemlju zgrade preduzeća u Petefijevoj 3 u Zrenjaninu, poslati poštom na adresu: JKP „Vodovod i kanalizacija“, Petefijeva 3, 23000 Zrenjanin sa naznakom REKLAMACIJA – SLUŽBA INFORMISANjA, ili mejlom na info@vikzr.rs . Kod reklamacija poslatih poštom ili mejlom obavezno je da korisnici navedu ime i prezime, adresu i kontakt telefon- rekao je Siniša Gajin, dipl.inž. rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.

Na pomenuta tri načina korisnici mogu podneti i sve druge Zahteve, a za sve bliže informacije na raspolaganju im je besplatna korisnička info linija 0800/ 024-023.