Zrenjanin- U periodu od septembra do decembra 2017. godine traje projekat „Umetnošću protiv granica“, autorke Ksenije Mihić, etnološkinje-antropološkinje, kustostinje NMZ, u kojem učestvuju Narodni muzej Zrenjanin i Gerontološki centar Zrenjanin. Ideja projekta je kreativno izražavanje starih lica, osoba s invaliditetom i ostalih socijalno isključenih grupa kroz radionice.

Zamisao projekta je održavanje kreativnih radionica s korisnicima Gerontološkog centra Zrenjanin, na kojima će se raditi slobodne forme vizuelnog umetničnog izraza, a cilj je aktivna participacija korisnika, koja se izražava i realizuje kroz osnovne kreativne i razvojne potrebe. Važan deo radionica je rad u kome korisnici kreiraju produkt taktilnog karaktera, prilagođen slepim i slabovidim osobama.

Poduhvat je zamišljen u vidu predavanja, radionica i izložbe. Uvod u projekat bilo je predavanje „Narodna umetnost ‒ vez i ornamentika“, mr Rajke Grubić, muzejske savetnice, kojem je prisustvovalo oko dvadesetak korisnika i radna terapeutkinja Gerontološkog centra, Brigita Međo, koja organizuje i vodi socijalne i kulturne aktivnosti u Domu. Cilj uvodnog predavanja je bio da se korisnici upoznaju i nauče nešto više o temi s kojom će se sretati u radu na radionicama.

Planirano je šest radionica koje vodi mr Milan Grahovac, akademski slikar i kustos Narodnog muzeja Zrenjanin. Iako je prvobitna zamisao bila da na svim radionicama učestvuje desetak istih korisnika, usled lošeg zdravstvenog stanja ili obaveza koje određeni korisnici imaju, grupe  su do sada uglavnom bile redukovane ili su učestvovali i korisnici koji nisu bili planirani.

 

Na prve dve radionici korisnici Doma su radili slobodne forme izraza etnoloških motiva, i za to su koristili fotografije iz kataloga Etnološkog odeljenja Narodnog muzeja. Razultate prve radionice videli smo tek na kraju iste, jer su pojedini korisnici hteli da odustanu od svog anganžmana, ipak, uz malo uveravanja i ubeđivanja radionica je uspešno završena. Nakon toga brzo su se oslobodili i krenuli u procese stvaralačkih poduhvata. Na trećoj radionici učesnici su modelovali etnološke predmete u glini, na kojima su stavljali razne predmete od drugačijeg materijala. Razvijanje taktilne percepcije je vrlo važno kod starih osoba, jer je njihov površinski senzibilitet smanjen usled starosti i/ili bolesti, a pre svega je važno kod slepih i slabovidih osoba. Korisnici Doma rade izraz nedelju dana, onako kako njima odgovara. Kada se završi šesta radionica, biraće se radovi za izložbu, koja je i krajnji rezultat. Izložba korisnika biće predstavljena u Malom salonu Muzeja, a na njoj će se moći videti dva izraza, jedan koji su učesnici radili ranije, i drugi koji je rađen na radionici. Za korisnike Gerontološkog centra, cilj nije samo delo, već prvenstveno kreativni rad.

U svetu, ali i u našem društvu, sve više jača gerontofobična ideologija koja negativno vrednuje i stigmatizuje starost, pa se ona predstavlja kao neizbežna pošast. Zbog svega toga, važno je podsticati međugeneracijsku solidarnost i razbijati predrasude o starim ljudima i ostalim socijalno isključenim grupama. Takođe je važno da korisnici razvijanju pozitivniju sliku o sebi, osnažuju motivaciju i lična interesovanja.