Politika- Konferencija Demokratske omladine, Foruma penzionera i Foruma žena održana je u nedelju, 22. oktobra. Za demokrate u Zrenjaninu je ovaj dan bio važan zato što je naša članica Teodora Tornjanski tom prilikom izabrana u stalni sastav Saveta Demokratske omladine, te sada Zrenjaninci imaju dve predstavnice u tom Savetu.

Teodora Tornjanski je pojasnila kako ona vidi svoju ulogu i probleme mladih u Srbiji: „Mislim da je važno to što Zrenjanin konačno ima dve predstavnice mladih. U poslednjih nekoliko godina niko nije bio dovoljno hrabar da bi zastupao naše interese, čak ni kada mu je funkcija to nametala, i krajnje je vreme da se to promeni. Poražavajuća je činjenica da se i dalje u 21. veku, u veku novih tehnologija i eri interneta, Srbija susreće sa problemom odlaska mladih jer je država nemoćna da obezbedi osnovno pravo čoveka – pravo na rad. Dok stranački „vojnici“, bez adekvatne stručne spreme, ali lojalni režimu, zaposedaju direktorska mesta u javnim preduzećima i iz nehata uništavaju ista, država školuje ogroman broj stručnih ljudi koji migracijom u druge države dobijaju sve „na tacni“. Demokratska omladina i DS se zalažu za o(p)stanak mladih i davanje prilike svakom mladom čoveku da pokaze svoj kvalitet. Ne plašimo se znanja, već dajemo priliku znanju da se primeni.“

Od prošle godine, kada je izabrana za članicu Glavnog odbora, i Alisa Kockar je članica Saveta omladine po funkciji. Na pitanje kako ona vidi prioritete Demokratske omladine, odgovorila je na sledeći način: „Kao što je Teodora već naznačila, pitanja zapošljavanja i mobilnosti biće nam na prvom mestu. Velik broj mladih u Zrenjaninu ima inovativne ideje za pokretanje biznisa i mi moramo da se borimo za klimu u kojoj taj biznis može i da se razvije sa što manje prepreka. Vlada (uglavnom opravdan) strah od neuspeha, ali naš je zadatak da se borimo protiv njega i da se pobrinemo da mladi sa evidencije u Nacionalnoj službi za zapošljavanje pređu na listu uspešnih preduzetnika i preduzetnica ili nezamenjivih radnika i radnica u već postojećim firmama. S druge strane, jasno je i da je mladima izuzetno važno da putuju i samim tim proširuju ne samo svoje vidike i tako dobijaju nove ideje, nego i krug prijatelja, pa smo i mobilnost svrstali u prioritete.“