Zrenjanin- Predstavljamo vam novu akciju za lojalne potrošače kompanije GOMEX pod nazivom ČEK NA DOPIS. Projekat ČEK NA DOPIS predstavlja inovaciju u poslovanju kompanije.

-Nova mogućnost za kupovinu u našim maloprodajnim objektima jeste predaja čeka na osnovu kojeg će se potrošaču pripisati KEŠIRIĆI na njegovu KASICU BROJALICU istog momenta. Korisniku KASICE BROJALICE koji donese ček u naš objekat na BROJALICU će biti pripisani KEŠIRIĆI u iznosu od 5.000 dinara, što ujedno predstavlja i maksimalni iznos pojedinačnog čeka. Dakle, 5.000 KEŠIRIĆA predstavlja zapravo 5.000 dinara. Potrošaču će od momenta evidencije čeka koji je doneo biti omogućeno da svaki dan, po želji, kupuje plaćajući KEŠIRIĆIMA u bilo kom iznosu dok ih ne potroši- rekao je  Nedeljko Golušin marketing menadžer kompanije GOMEX.

image description

Rok za naplatu ovih čekova iznosi 90 dana, kao i rok za potrošnju pripisanih KEŠIRIĆA. Vlasnik čeka može da odluči na čiju KASICU BROJALICU će se pripisati KEŠIRIĆI. Može da izabere da se pripišu na njegovu ili na karticu nekog drugog lica. Recimo, ako roditelj odluči da dostavi ček u zamenu za KEŠIRIĆE koji će se pripisati na BROJALICU njegovog deteta studenta, dete može sa svoje kartice BROJALICE da kupuje u GOMEX-ovim prodavnicama i da račune plaća KEŠIRIĆIMA koji su pripisani na njegovu karticu u zamenu za ček koji je njegov roditelj priložio.

Plaćanje kroz akciju ČEK NA DOPIS nije ograničeno u koracima od 500 KEŠIRIĆA, već se može vršiti u bilo kom iznosu do granice raspoloživih KEŠIRIĆA. Takođe, plaćanje se može vršiti u bilo kojem maloprodajnom objektu, nezavisno od objekta u kojem je ostavljen ček. Tokom ovih transakcija, potrošač ostvaruje pravo da sakuplja nove dodatne KEŠIRIĆE na osnovu obavljenih kupovina.

Nakon isteka 90-og dana od dana kada je potrošač ostavio ček, ukoliko potrošaču na stanju ostanu KEŠIRIĆI koje nije potrošio, iste može da iskoristi po „starom“. Ovakva pogodnost za kupovinu omogućena je samo korisnicima KASICE BROJALICE koju možete dobiti u bilo kojem GOMEX-ovom objektu za par minuta.