Zrenjanin- U petak, 24. novembra u Kulturnom centru Zrenjanina predstaviće se Beogradska internacionalne nedelja arhitekture – BINA. U okviru programa otvoriće se izložba – „Male utopije“ i održati tribina na kojoj će se govoriti o tome – kako građani mogu da utiču na promene u sredini u kojoj žive, kroz primer projekta „Urbana čvorišta“. Program počinje u 19 časova u izložbenom salonu Kulturnog centra Zrenjanina.

Reč je o projektu „Gradska deljenja: kreativni podsticaj“ (Shared cities: creative momentum – SCCM), koji je zajedički projekat BINE i partnera iz sedam gradova centralne i jugoistočne Evrope (Berlin, Prag, Bratislava, Katovic, Varšava, Budimpešta i Beograd).

IZLOŽBA: „MALE UTOPIJE“ – Italijanska arhitektura trećeg milenijuma između istorije, istraživanja i inovacije/EXHIBITION: SMALL UTOPIAS – Italian architecture of the third millennium between history, research and innovation

Kustos: Pipo Ćora, Rim

Organizatori zrenjaninskog događaja su: Italijanski institut za kulturu – Beograd, BINA, Društvo arhitekata Zrenjanin, Društvo arhitekata Beograd, Kulturi centar Beograda i Kulturni centar Zrenjanina.

Izložba predstavlja dela deset italijanskih timova arhitekata. Ne uzimajući u obzir bilo kakve generacijske kriterijume, izbor se fokusira na najinovativnije prakse i na one koje najbolje otelovljuju identitet italijanske arhitekture danas. Nasuprot pristupu orijentisanom ka utopiji iz 60-ih i 70-ih godina prošlog veka, dela koja mi predstavljamo često su projekti malog obima koji su povezani sa potrebama pojedinca, sa željom da se recikliraju postojeći građevinski objekti, kao i s ciljem da se redefinišu same paradigme arhitekture danas unutar jednog evropskog konteksta. Novoosmišljeni radni prostori, turističke infrastrukture, kuće, muzeji, instalacije, privremeni ili prenosivi objekti posmatrani su sa nekonvencionalnog stanovišta, ako se uzme u obzir naša velelepna istorija i slavna tradicija arhitekture, pružajući nam tako dobar uvid u to kako će možda izgledati arhitektura 21. veka u Evropi. Od Umberta Rive do Đuzepine Graso Kanico, od Čina Zukija do mladih početnika, mnogi inovativni predlozi nalaze svoje mesto u ovoj žustroj i direktnoj izložbi.

 

TRIBINA: „URBANA ČVORIŠTA“

SCCN, predstavnja internacionalnu mrežu za razvijanje kreativnog diskursa koji nastaje ukršanjem arhitekture, umetnosti, urbanizma, ekonomije deljenja a u cilju da doprinese transformaciji gradskih prostora. U okviru SCCN projekta BINA je pokrenula program – eksperimentalnih urbanih čvorišta. Putem javnog pozivam odabran je stručni tim pod nazivom: „Čuvari parka“.