Politika- Liga socijaldemokrata Vojvodine smatra da je neophodno pod hitno osnažiti organe lokalne samouprave, a pre svega Gradsko veće. Odbornička većina je svojim ponašanjem Skupštinu pretvorila u glasačku mašinu u kojoj nema razgovora.

Poseban problem, međutim, predstavlja nefunkcionisanje Gradskog veća. Zakon omogućava jasne ingerencije ovom organu, ali je činjenica da u Zrenjaninu on slabo funkcioniše. Nema jasnu ulogu, postoji vidljivo lutanje u pronalaženju mehanizama za njegovo funkcionisanje, resori su nedovoljno vidljivi, bez ingerencija, a članovi Veća, u ovim okolnostima, potpuno su neprimetni i predstavljaju puku glasačku aparaturu. Članovi nemaju jasno definisane oblasti delovanja i nadležnosti, pa građani Zrenjanina kada imaju problem, ne mogu da znaju kome da se obrate.

Gradskom veću je potrebno više samostalnosti u radu. Potrebno je izvršiti kvalitetnu podelu resora i omogućiti maksimalno korišćenje svih kapaciteta lokalne samouprave članovima Veća. Oni moraju postati pravi lokalni ministri, koji će raditi na svojim zaduženjima. Samim tim i Veća mora postati mala Vlada lokalne samouprave. Iskustva Novog Sada, ali i Kikinde i Subotice govore da je ovako nešto moguće, ali je potrebno načiniti jasan plan reformi. Samo osnaživanje gradske Skupštine i Gradskog veća može dovesti do boljeg konzumiranja oskudnih ingerencija lokalnih vlasti. Potrebno je transformisati ova tela zarad boljeg funkcionisanja lokalne vlasti – istakao je Aleksandar Marton odbornik Lige socijaldemokrata Vojvodine u Skupštini grada Zrenjanina.