Politika- Nedavno smo bili svedoci usvajanja skupštinske odluke o davanju poljoprivrednog zemljišta u zakup, a brojni članovi Demokratske stranke su pisali i govorili o tome koliko je to pogrešna odluka gradskih vlasti. No, u svemu tome krije se jedna mnogo opasnija pojava koja suštinski razara ceo sistem.
Mi danas posmatramo kako se princip decentralizacije narušava, a on je jedna od osnovnih tekovina, pa i jedan od uslova za članstvo u Evropskoj uniji. Da li iko u ovom gradu može da poveruje u ideju da je lokalna vlast u Zrenjaninu bila ključni faktor u donošenju jedne ovakve odluke? Kada biste pitali svakog odbornika Srpske napredne stranke, ali i gradonačelnika Čedomira Janjića, šta oni misle o davanju državne zemlje u zakup, gotovo sam siguran da bi se svako od njih izjasnio da je protiv. Poslužili su samo kao neka vrsta protočnog bojlera i davanja pukog zakonskog i proceduralnog okvira za ono što je odlučeno na nekom drugom mestu.

Iz svega ovog se jasno vidi da lokalni odbor Srpske napredne stranke nema potreban politički i svaki drugi integritet da kvalitetno zastupa interese građana Zrenjanina. Razlog svemu ovome leži u činjenici da su 2012. godine mnogi članovi Demokratske stranke u odsustvu političkog morala prešli u Srpsku naprednu stranku, kao i kompletan odbor Demokratske stranke Srbije, tako da su oni ljudi koji su činili izvorni SNS (uglavnom bivši članovi Srpske radikalne stranke) zbog nepovoljne političke snage gurnuti u drugi plan. Niko od njih u redove Srpske napredne stranke nije prešao zbog ideologije ili političkog programa, nego je jedini motiv bila vlast. Kada se u politiku ulazi da bi se isključivo bilo na vlasti, a da iza vas istovremeno ne stoji ozbiljna stranka sa jasno definisanim programom, idejom i ideologijom, gubi se politički kredibilitet koji je neophodan u samom bavljenju politikom.

U Demokratskoj stranci su ostali ljudi koji su spremni da se bore za vrednosti i nešto što se zove politički stav. Sve mlade ljude koji žele da stiču političko iskustvo pozivamo da to i učine kroz rad u Demokratskoj stranci – Demokratska stranka će najkvalitetnije oblikovati njihov politički identitet i pomoći im da se uključe u društveni život grada i države uopšte kako nam se ne bi ubuduće dešavale ovakve greške po pitanju davanja državne zemlje, fabrike vode, medija- rekao je Miroslav Simanić predsednik Gradskog odbora Demokratske stranke u Zrenjaninu.