Politika-Liga socijaldemokrata Vojvodine zahteva od predstavnika gradske vlasti u Zrenjaninu da odmah podnesu izveštaje o radu.

Prošlo je skoro dve godine od početka aktuelnog mandata, a gradonačenik, njegov zamenik i pomoćnici, članovi gradskog veća, predsednik skupštine grada i njegova zamenica nisu podneli niti jedan izveštaj o radu.

Stanje zrenjaninske privrede je izuzetno loše, broj nezaposlenih raste, životni standard je na veoma niskom nivou, investitora nema na vidiku, nema ni zdrave pijaće vode, naši sugrađani odlaze u druge zemlje u potrazi za boljim životom… Postavlja se pitanje čemu služe i šta rade gradski čelnici za to vreme. Nažalost, odgovora nema jer nema ni rezultata, a nema ni izveštaja o radu.

Upozoravali smo da je katastrofalno što nas predstavnici gradske vlasti nisu upoznali sa planovima rada. Potpuno smo sigurni da je to zato što ih ni sami nisu imali. Smatramo da je najmanje što mogu da urade ljudi koji su postavljeni na funkcije da kažu koje aktivnosti su preduzeli, koji su rezultati njihovog rada.

Odbijanjem da podnesu izveštaj građanima gradski čelnici krše demokratske i parlamentarne principe, ali i moralna i etička načela. Svojim ćutanjem otvaraju prostor sumnjama. Da li je moguće da nisu baš ništa uradili? Ili se nečega boje pa ne smeju da kažu šta rade? Možda oni ne odlučuju ni o čemu, nego služe za izvršavanje nečijih naredbi? Da li njihova netransparentnost znači da postoje sumnje za koruptivne radnje? Šta god da je u pitanju, nepodnošenjem izveštaja o radu pokazuju da nemaju osećaj odgovornosti i da su nedorasli funkcijama koje obavljaju.

-Smatramo da je pravo svih građana da čuju šta za naš grad čine ljudi koji su odgovorni za njegovo vođenje. Liga socijaldemokrata Vojvodine će uvek insistirati na tome da svako u ovoj vlasti položi račune i kaže koji su rezultati njegovog rada. Jer nama je interes građana na prvom mestu i nećemo dozvoliti da ga neodgovorna, bahata i nestručna vlast ugrožava – rekao je mr Dejan Čapo predsednik Odborničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine u Skupštini grada Zrenjanina.