Zrenjanin- Udruženje “Klub Vina” iz Zrenjanina i Kulturni Centar Zrenjanina i ove godine organizuje takmičenje banatskih vina sa izložbom i javnom degustacijom, sa ciljem promovisanja vina iz Banata.

TAKMIČENJE „NAJBOLJE VINO BANATA 2018“

PRAVO UČEŠĆA

Na takmičenju ima pravo da učestvuje svaka punoletna osoba stalno nastanjena na teritoriji Banata, koja ima svoje proizvedeno vino. Jedna osoba može da se takmiči sa više različitih vina.

KATEGORIJE VINA

Svako se vino prijavljuje u jedno od četiri kategorije, koje se posebno ocenjuju:
• bela vina,
• crvena vina,
• roze vina.
• šiler vina
Vinar – takmičar sam određuje u koju grupu njegovo vino pripada.

BANATSKI ŠILER

Vina proizvedena po specifikaciji Standarda za Banatski Šiler se ocenjuju i izlažu izvan konkurencije i bez
rangiranja. Standard je sastavni deo ovog Konkursa.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Uzorci vina, i to dve boce minimalno 0,75 lit, propisno zatvorene i označene, predaju se 09.marta 2018. g. od 9.00
do 17.00 č. i 10. marta 2018. g. od 9.00 do 15.00 č. u prostorijama Kulturnog centra Zrenjanina, Narodne Omladine
1. Na ovoj adresi u navedenom terminu će se primati i uzorci poslati putem pošte. Uzorak mora imati minimalno sledeće podatke:
• ime i prezime proizvođača
• adresa proizvođača
• naziv vina, godina berbe i slast (suvoća)
• vrsta vina (belo, crveno, roze ili šiler)
• poreklo grožđa, posebno ako je iz sopstvenog vinograda
Uzorci Banatskog Šilera posebno trebaju imati na boci podatke navedene u Standardu u poglavlju 7. DEKLARACIJA.
Pri predaji uzoraka takmičar je obavezan da da svoju ličnu kartu na uvid.
Uplata po uzorku vina je 200,00 dinara. Uzorci Banatskog Šilera se ne naplaćuju.

OCENJIVANJE I PRIZNJANJA

Ocenjivanje uzoraka se organizuje „na slepo“ od strane iskusnih i priznatih ocenjivača 14. marta 2018 u
prostorijama Kulturnog centra Zrenjanina. Na osnovu ocena (bodova) formiraju se rang liste za svaku od četiri
kategorija vina.
Prvi sa lista zavređuju titulu NAJBOLJE (belo, crveno, roze ili šiler) VINO BANATA 2018. Pobednicima sledi priznanje u vidu pehara, diplome (medalje).
Ostali učesnici dobijaju priznanje u vidu diploma sa naznakom ranga i medalje na osnovu broja bodova.
APSOLUTNI POBEDNIK TAKMIČENJA (za razliku od pobednika po kategorijama, a u cilju promovisanja vinogradarstva našeg regiona) je vino proizvedeno od grožđa iz Banata koje je dobilo najveći broj bodova bez obzira na kategoriju vina.
Za Apsolutnog pobednika je osim pehara i diplome predviđena i prigodna nagrada.
Komisija za ocenjivanje ima ekskluzivno pravo da predloži „Klubu Vina“ da se ne dodeli titula APSOLUTNOG POBEDNIKA ili NAJBOLJEG za neku kategoriju, ako proceni da u datoj selekciji nijedno vino ne zavrednjuje ovu titulu.

PROGLAŠENJE I JAVNA DEGUSTACIJA

Rezultati takmičenja će biti objavljeni 15. marta 2018. javnim saopštenjem.
U petak, 16.03.2018. u prostorijama Kulturnog centra Zrenjanina, Narodne omladine 1, od 12.00 do 18.00 č, održaće se javna degustacija vina za građanstvo i sve zainteresovane učesnike takmičenja.

U istom prostoru i u istom terminu, sa početkom u 12.30h će se dodeliti i priznanja učesnicima.