Zrenjanin- Obaveštavaju se sva izbegla i raseljena lica koja imaju boravište, odnosno prebivalište, na teritoriji grada Zrenjanina da je Pokrajinski fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima objavio:

  • Javni poziv za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje žena iz izbegličkih i raseljeničkih porodica u skladu sa nacionalnom strategijom za unapređenje položaja žena i aktivnosti u pravcu poboljšanja rodne ravnopravnosti.
  • Javni poziv za pružanje jednokratne finanskijeske pomoći  studentima osnovnih akademskih studija iz izbegličkih i raseljenih porodica.

 

 

Javni poziv je otvoren do 2. aprila 2018. godine.
Obrasci i sve dodatne informacije mogu se dobiti kod poverenika za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi grada Zrenjanina, na broj telefona 315 0186 ili u Fondu za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima u Novom Sadu u ulici Bulevara Mihajla Pupina 25, ili na broj telefona 021/475 42 95 , kao i na veb sajtu fonda: www.fondajnfort.rs.