Zrenjanin- U četvrtak, 19. aprila sa početkom u 18 časova u Salonu Savremene galerije Zrenjanin održaće se predavanje nezavisne kustoskinje Sonje Jankov, Animirani GIF i njegova primena u kulturi.

Animirani GIF je besplatan, lako izvodljiv i tehnički zanimljiv format koji se beskrajno vrti i prirodno okruženje mu je internet, te je vidljiv velikom broju nepredviđenih gledalaca. Sve veći broj umetnika i arhitekata ga koristi u svojim prezentacijama, kao i institucije i portali koji se fokusiraju na kulturu. Kao specifičan vid vizuelne komunikacije, animirani GIF je jedan od najprisutnijih formata u elektronskoj komunikaciji.

Predavanje ukratko prikazuje istoriju ovog formata (sajtovi firmi, reminiscencije na optičke igračke XIX veka), a potom analizira odabran korpus popularnih GIF-ova koji su klasifikovani u reakcione GIF-ove, frame grab (frame capture) GIF-ove, kolaže i intervencije na vizuelnom materijalu, glitch i kaleidoskop GIF-ove, umetničke animirane ilustracije i autorske dokumentacije koje liče na time-lapse fotografiju i stop-motion film. Kroz analizu ovih GIF-ova, posetioci imaju priliku da se upoznaju sa načinima na koje može nastati GIF, kao i šta sve on može da sadrži.

Drugi deo predavanja je prezentacija kustoskog projekta GIF i arhitektura: vizuelna praksa kao kritika. Posetioci će videti kako OMA arhitekti, Penda arhitekti, Storefront for Art and Architecture i drugi autori i institucije koriste GIF za arhitekturu. Animirani GIF-ovi mogu da predstave procese arhitektonskog projekta, da dokumentuju rušenje zgrada ili makete, da humoristično i kritički pristupe socijalnom stanovanju, prostornim politikama, istoriji arhitekture i svim kulturološkim aspektima arhitekture.

Više o projektu GIF i arhitektura: vizuelna praksa kao kritika ovde:https://gifcritique.wixsite.com/gifcritique

Sonja Jankov (1985, Novi Sad) je nezavisni kustos (državni ispit iz 2015). Studirala je na Filozofskom fakultetu, usavršavala se u Centru za teoriju kulture i kritiku (Prag, Karlov univerzitet) i stekla zvanje master kulturologa na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Radila je i volontirala u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine (2012-2015), kao urednik likovnog programa pri Zavodu za kulturu Vojvodine (2014) i kao saradnik brojnih časopisa za kulturu. Autor je kustoskih projekata GIF i arhitektura: vizuelna praksa kao kritika, Post- arhiva savremene umetnosti i SPENS i socijalističke sportske dvorane danas. Objavila je nekoliko naučnih radova i tekstova za monografije i izložbene kataloge (umetnici: Igor Antić, MP-art, Goran Despotovski, projekat Razlike, Nina Komel, Sonja Bajić i drugi).