Politika- Događaji koji su se desili u prethodnim danima u vezi sa nalepljivanjem letaka organizacije “Srbska akcija” na spomenik Žarku Zrenjaninu, kao i table SPS odbora u Zrenjaninu je akt koji mora naići na svaku osudu.

Kako smo u prethodnom periodu istakli svako ima legitimno pravo da ima želje i težnje ka ostvarenju nekog cilja koji je u skladu sa zakonskim okvirima. Međutim, sam način i čin ispoljavanja tih želja ne sme biti u obliku umanjenja vrednosti niti emocija drugih gradjana. Ovakvim potezom smatramo da se direktno utiče na međuljudske odnose u društvu, stvara negativna atmosfera i ogromna podeljenost samih gradjana…

Umesto da se radi na podizanju svesti solidarnosti, ujedinjenju, medjusobnom uvažavanju i poštovanju, ponovo imamo situaciju da se aktima stvaraju mržnja, nipodaštavanje i podele na patriote i izdajnike.

Istorija kao majka mudrosti nas je lepo naučila. Izgleda da smo mi loši đaci. Od nadležnih institucija očekujemo jasnu reakciju a od svih političkih činilaca da se jasno odrede prema ovom činu. Mi ga osuđujemo.