Zrenjanin- Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja  za poslove matičara u Zrenjaninu za period od 7. do 14. maja 2018. godine.

 • Nikola Popov (poljop. tehničar) i Sanja Dimitrijević (defektolog)
 • Igor Bodor (radnik) i Dijana Kozelj (student)
 • Igor Bajić (građ. tehničar) i Sanja Sekulić (psiholog)
 • Darko Sekulić (ing. mašinsta) i Gordana  Bačić (dipl. geograf)
 • Alen Tursić (preh. tehničar) i Marijana Karanjac (dipl ekonomista)
 • Slobodan Suvačarev (elektrotehničar) i Jelena Ilić (ekonom. tehničar)
 • Nemanja Popović (dizajner zvuka.muz. producent) i Ivana Markov (nastavnik hemije)
 • Predrag Vukajlović (teh.automatike) i Kristina Žmukić (med.sestra-tehničar)
 • Strahinja Ćapin (dipl. ekonomista) i Jelena Ćurić (master ekonomista)
 • Atila Ker ( radnik) i Violeta Laslo (kuvar)
 • Nikola Kovačević (trgovac) Svetlana Kušić (ekonom.tehničar)
 • Željko Golub (elektroteh.računara) i Vera Varga (prof Varga (prof. muzike)
 • Tibor Makai (elektrotehničar) i Valeria Reštaš (filolog-srbista)