Politika- Gradski odbor SRS Zrenjanin ovim putem upozorava lokalnu vlast da je krajnje vreme da se preduzmu mere po pitanju nesnosnog smrada koji se širi gradom, a naročito se oseća u južnom delu grada, u mesnim zajednicama Zeleno Polje, Dositej Obradović i u Mužlji.

Poznata nam je činjenica da uzrok neprijatnih mirisa jeste prerada otpadaka i ostataka životinjskog porekla u kafileriji PREKON koja je u vlasništvu “Matijević grupe”. Dosadašnje kontrole u smislu merenja zagađujućih materija u vazduhu su pokazale da da je sve po zakonu i važećim propisima, što nikako nije skladu sa stvarnim stanjem stvari daju se razna objašnjenja u smislu da je smrad individualni osećaj i da se ne može izmeriti. Znamo da se sva merenja vrše radnim danima kada je proizvodnja svedena na minimum, a vikendom se ne vrše kontrolna merenja aerozagađenja kada proizvodnja radi u punom kapacitetu.

-Mi srpski radikali smatramo da je neophodno da se zatvori postojeća kafilerija i izmesti na određenu udaljenost od stambenih naselja, jer postojeće stanje je neizdrživo i zasigurno štetno po zdravlje naših sugrađana. Lokalna vlast mora da radi u interesu sopstvenih građana, da štiti njihove interese, a ne da bude u službi vlasnika kapitala kojima je jedino za cilj stvaranje profita bez obzira na posledice koje proizvode svojim neodgovornim i bahatim ponašanjem. Ovim putem pozivamo vladajuću većinu da preduzmu sve mere i postupke koje će imati za cilj trajno rešenje postojeđeg stanja, a to je svakako izmeštanje proizvodnog pogona kafilerije na bezbednu udaljenost od stambenih naselja- rekao je predsednik GO SRS Zrenjanin Dalibor Radosavljević.