Demokratska stranka zalaže se za stvaranje optimalnih uslova za uvođenje šaha kao igre u svim školama. Šah ima pozitivan uticaj na intelektualni razvoj dece, pospešuje razmišljanje i racionalno donošenje odluka. Šah se uspešno može uklopiti u sam obrazovni proces i kao takav postao je značajan deo školskog programa u preko 30 zemalja. Benefiti su veliki, a ne iziskuje velika finansijska ulaganja. Takođe, lokalna samouprava mora imati više sluha i za potrebe samih šahovskih klubova, kojih na teritoriji grada Zrenjanina ima zaista mnogo, kako bi bili u mogućnosti da nesmetano rade, uključe veći broj članova i postižu odlične rezultate- rekao je Miroslav Simanić predsednik Gradskog odbora Demokratske stranke u Zrenjaninu.