„Kao što vam je poznato, postoji veliki interes javnosti za investiciju izgradnje Fabrike  za prečišćavanje pitke vode za Grad Zrenjanin. Novinari raznih medija nas redovno kontaktiraju u nameri da dobiju konkretne informacije, što smo do sada izbegavali da  dajemo iz razloga što se najčešće informacije pogrešno shvate, objave, ili prosto zloupotrebe“- navodi se u saopštenju Grupe Zilio.
Podsećamo: Fabriku smo sagradili sopstvenim sredstvima (bez i jednog dinara “javnog” novca)  i  od  komercijalnog  kredita  banke  dok  je  prethodno  ugovorena  fabrika  sa nemačkom firmom Vaser Tehnik trebala da košta građane Zrenjanina 38 miliona evra.

Fabrika je završena u avgustu 2017.godine sa pravosnažnom građevinskom dozvolom,  prošla je tehnički pregled i odobren joj je probni rad. Sa ponosom ističemo da smo u roku od nekoliko sati otklonili gotovo sve glavne uzroke zabrane upotrebe vode, a u  narednih  12  dana  (koliko  smo  testirali  fabriku)  postigli  smo  sve  parametre  iz  Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Analize zavoda za javno zdravlje i laboratorije Anahem smo dali novinarima na uvid što se zaboravlja i zloupotrebljava  od pojedinih medija i opozicionih političara.

Ministarstvo  građevinarstva  (nadležno  za  komunalne  poslove)  dalo  nam  je pisano  mišljenje da MOŽEMO po ugovoru sa JKP ViK Zrenjanin da prečistimo pitku vodu, a Ministarstvo zdravlja (nenadležno za komunalne poslove) odbija da pošalje inspektora tvrdeći da privatno preduzeće ne može da ima bilo kakvog dodira sa pitkom vodom.

Neko od njih je u pravu, neko nije. Ko god da je u pravu, jedno je sigurno: mi kao investitori  ni na koji način nismo krivi a samo mi (i građani koji i dalje kupuju flaširanu vodu ili  piju  zagađenu  iz vodovoda)  trpimo  štetu.  Uložili smo sopstvena sredstva,  plaćali  anuitete prema banci, svakodnevno  trpimo nenadoknadivu štetu.

Naravno, tu je potencijalno oštećena i izuzetno korektna ERSTE banka, koja zaista čini  sve što je moguće da nam poziciju olakša. Od najave hitnog rešavanja ovog problema proteklo je više od 8 meseci.  Ništa što se radilo ili se radi po ovom pitanju ne liči na “hitno rešavanje problema”, naprotiv- navodi se u saopštenju grupe Zilio.

Ne želimo da prodajemo Fabriku, nismo je zato finansirali i gradili. Želim o da  radimo. Građane Zrenjanina fabrika vode nije koštala niti jedan dinar.
Platili smo jemi i poslovna banka u odnosu 40:60.

Fabrika je spremna za rad od avgusta 2017.godine, i ugrađena je oprema proizvedena od naj  poznatijih  svetskih  proizvođača  (  Bajer,  Simens,  Grunfos  itd)
primenjena najsavremenija tehnologija prečiščavanja vode a koja stoji van upotrebe, dok građani i dalje piju neispravnu vodu i to samo zbog nečije nemarnosti i
nezaintere sovanosti da se  problem reši.

Imajući u vidu razmere problema, pristali smo da prodamo fabriku i ispod cene koštanja pod uslovom da bude u dogovorenom  i u vrlo kratkom roku. Svakim danom se troškovi gomilaju a datuma rešenja problema nema na vidiku.

Niti  jedno  obećanje  do  sada  dato  građanima  a  i  nama,  niti  jedan  dogovor  nisu ispoštovani, te smo dovedeni u situaciju da naša prava branimo i ost
varimo pred nadležnim sudovima.

Investitori  će  sigurno  dobiti  sudski  spor  jer  su  sve  obaveze  ispunili,  ali  u  međuvremenu  će  građani  Zrenjanina  još  nekoliko  godina,  na  žalost,  koristiti
neispravnu vodu ili trošiti preko 7 miliona evra na godišnjem nivou za flaširanu vodu- navodi se u saopštenju Grupe Zilio.

Naše (a trebalo bi da bude i vaše) pitanje za nadležne je:kome je to u interesu da ova fabrika ne proradi i da građani ne piju higijenski ispravnu vodu??