U Zrenjaninu  se u periodu od 27. avgusta do 02. septembra 2018. godine održavala manifestacija “Dani piva”. Služba, JKP „Čistoća i zelenilo“, za održavanje javno prometnih površina, koja brine o čistoći grada, zbog održavanja ove značajne manifestacije, angažovala je veći broj radnika (oko 50), koji su radili u tri smene. Na čišćenju i pranju centra grada, Trga Slobode, Žitnog Trga, parkinga na prevlaci, u Tiršovoj i okolnim ulicama intezivno se radilo naročito  nakon završetka rada štandova. Pored radne snage bila je angažovana i mehanizacija.

Za ovu priliku Preduzeće je bilo obezbedilo dovoljan broj kontejnera. Veći broj njih bio je  postavljeni na Žitnom trgu, Trgu Slobode i parkingu na Prevlaci koji su se praznili dva puta dnevno. Na Žitnom Trgu i Trgu Slobode bili su postavljeni i žičani kontejneri za odlaganje komunalnog otpada koji su se praznili dva puta, jednom u toku dana i po završetku rada štandova.

  

-Uspeli smo da komunalnu higijenu održimo na zavidnom nivou što je upravo i bio cilj, tokom održavanje ove manifestacije. No, možemo reći da je za radnike “Čistoće” bilo zaista puno posla s obzirom da se komunalni otpad odlagao svugde, kako u kontejnere i žičane korpe,  tako i pored njih kao i na mesta koja nisu propisana za odlaganje smeća. Danas su radnici “Čistoće” nastavili intezivno sa čićenjem lokacija na kojima se održavala manifestacija. Smeća ima svugde odloženog  po centru, Trgu Slobode, Žitnom Trgu, parkingu,  pešačkom mostu, po zelenim površinama i drugim lokacijama.Radnicima “Čistoće” trebaće još dan-dva da detaljno srede centar grada i ostale lokacije- istakla je Danijal Tančić PR JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin.