Politika- Gradski odbor Socijaldemokratske partije Srbije u Zrenjaninu organizovao je sastanak članova odbora na kom je kao gost-predavač na temu prava deteta, bila pokrajinski poslanik Rajka Vujović.

Ostvarivanje prava deteta nije moguće bez jasnog i odlučnog opredeljenja lokalnih donosilaca odluka, da se prava deteta i kvalitet njihovog života značajno poboljša. Položaj dece u Srbiji, pa samim tim i u AP Vojvodini, značajno je bolji nego što je to bilo ranije, ali i pak ima još dosta polja na kojima je potrebno dodatno raditi, pre svega na adekvatnom integrisanju deteta u društvo, njegovoj participaciji u društvo, ali i promenama nekih naših uvreženih predrasuda o deci kao objektu, a ne ravnopravnom subjektu prava“, između ostalog je navela poslanica Vujović.

Zalažući se za unapređenje prava deteta u našoj zemlji, gradski odbor SDP Srbije u Zrenjaninu je na sastanku doneo neke od ključnih tačaka za koje će se zalagati u daljem radu, a koje će biti usmerene na aktivnosti odbora na kreiranju konkretnih mera lokalnih politika usmerenih na kvalitet života dece, omladine i roditelja u Gradu Zrenjaninu.

Gradski odbor Zrenjanin je bio inicijator, ali i podrška nekim od važnih lokalnih inicijativa za podršku poboljšanju kvaliteta građana i građanki Grada Zrenjanina, tako da će sigurno podržati i neke od konstruktivnih ideja koje su članovi odbora izneli na ovom sastanku“, navodi predsednik Izvršnog odbora Saša Kandić i podseća da je osim predstojećih aktivnosti na obeležavanju Svetskog dana prava detata, ovaj sastanak obeležila i aktivna diskusija o mogućnosti unapređivanja prava i položaja starijih u Gradu Zrenjeninu, obzirom na obeležavanje Međunarodnog dana starijih.