AKTUELNI OGLASI ZA POSAO U ZRENJANINU

Zrenjanin- Pogledajte veliki broj aktuelnih oglasa za posao u Zrenjaninu.

Farmaceutski tehničar

ZU apoteka „COSMOPHARM“ Zrenjanin-ogranak Sopot

Sopot, Kneza Miloša 52

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na E-mail : [email protected] ili javljanje na kontakt telefon 063/637-244. Lice za kontakt: Tatjana Mihajlović.
Rok važenja 25.12.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Farmacija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Dodatne informacije Rad u smenama

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Prodavac naftnih derivata i gasa

DOO „CVETINOVIĆ PROMET“, Zrenjanin

Adresa poslodavca: Zrenjanin-Lazarevo, Ive Lole Ribara bb

Zainteresovani kandidati mogu da se jave poslodavcu na kontakt telefon: 069/2-896-416.

Osoba za kontakt: Sanja Radović
Rok važenja 20.12.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Trgovina, ugostiteljstvo i turizam
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Dodatne informacije rad u smenama, noćni rad

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Medicinska sestra-tehničar u domu za stare

Ustanova socijalne zaštite „Dom za stare Villa Ancora“, Subotica

Poslodavcu potrebna lica za obavljanje poslova medicinske sestre-tehničara u domu za stare.

Uslovi rada i ostali uslovi:

Poželjno je da lica budu sa prebivalištem na sledećim opštinama:

– Sombor – Apatin, Odžaci, Kula;

– Novi Sad – Vrbas, Temerin, Bečej, Bač;

– Kikinda – Ada, Kanjiža, Senta, Novi Kneževac, Čoka;

– Subotica – Mali Iđoš, Bačka Topola;

Zrenjanin – Novi Bečej;

poslodavac obezbeđuje smeštaj, hranu i prevoz za lica koja nisu iz Subotice.

Zainteresovani kandidati mogu da se jave:

– na kontakt telefone: 024/551-341, ili 069/5755-586 ili

– na e-maila adresu: [email protected]
Rok važenja 14.01.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 3
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Dodatne informacije rad u smenama, noćni rad,  obezbeđen prevoz, obezbeđena ishrana, obezbeđen smeštaj

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Negovatelj u domu za stare

„Ustanova socijalne zaštite -Dom za stare Villa Ancora“, Senta

Poslodavcu potrebna lica za obavljanje poslova negovatelja u domu za stare.

Uslovi rada i ostali uslovi:

Poželjno je da lica budu sa prebivalištem na sledećim opštinama:

– Sombor – Apatin, Odžaci, Kula;

– Novi Sad – Vrbas, Temerin, Bečej, Bač;

– Kikinda – Ada, Kanjiža, Senta, Novi Kneževac, Čoka;

– Subotica – Mali Iđoš, Bačka Topola;

– Zrenjanin – Novi Bečej;

Poslodavac obezbeđuje smeštaj, hranu i prevoz za lica koja nisu iz Subotice.

Zainteresovani kandidati mogu da se jave:
– na kontakt telefon: 024/551-341, ili 069/5755-586 ili
– na e-mail adresu: [email protected]
Rok važenja 14.01.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Više od 3 meseca
Broj izvršilaca 3
Mesto rada
Subotica
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Dodatne informacije, rad u smenama, noćni rad, obezbeđen prevoz, obezbeđena ishrana, obezbeđen smeštaj

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Diplomirani inženjer zaštite bilja

“AGRO-DUKAT” DOO, Zrenjanin

ZRENJANIN , KONSTANTINA DANILA  BB

Opis posla : Diplomirani poljoprivredni inženjer za proizvodnju bilja (ing.fitomedicine , ing.agronomije-voćar-vinogradar, ing. agronomije – ratar,ing. agronomija-proizvodnja)

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na E-mail : [email protected]

ili javljanjem na kontakt telefon broj : 023/548-759

Rok važenja 06.01.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Poljoprivreda, šumarstvo i obrada drveta
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Higijeničar/ka

“POLAR SECURITY” DOO, Zrenjanin, PRILEPSKI RED 8

Zainteresovani kandiadti mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail : [email protected]

ili javljanjem na kontakt telefon broj : 060/08-12288

Rok važenja 15.12.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Terenski rad Rad van prostorija poslodavca

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Stolar

“WOOD ENTERIJER MA 023” Zrenjanin

Poslodavcu potrebno lice za rad na poslovima montaže, popravke i održavanja.

adresa poslodavca: ZRENJANIN , SRBOBRANSKA 16

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : 060/642-42-00

Lice za kontakt: Milivoje Glušac

Rok važenja 06.01.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Više od 3 meseca
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Vozačka dozvola B – Poželjno
Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Farbar

STOLARSKA RADIONICA I PROIZVODNJA NAMEŠTAJA “MDF STUDIO”, Zrenjanin, Hunjadi Janoša 179

Opis posla: farbanje nameštaja

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon: 064/444-6595 ili da proslede svoju radnu biografiju na e-mail adresu: [email protected]
Rok važenja 26.12.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Zanatske usluge
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Medicinska sestra–tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima

Opšta bolnica “Đorđe Joanović”, Zrenjanin

Broj: 01-4735/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (»Službeni glasnik RS» br.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Službeni glasnik RS» br. 1/15), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj:112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine i na osnovu Odluke direktora Opšte bolnice »Đorđe Joanović» Zrenjanin broj 01-4735 od 29.11.2018. godine raspisuje se:

O G L A S

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

– povećan obim posla

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određenovreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla u Opštu bolnicu «Đorđe Joanović» Zrenjanin, za radno mesto

1. Medicinska sestra–tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima ………………….. 2 izvršioca

– Za rad na Internom odeljenju

Kandidati za radno mesto moraju posedovati IV stepen stručne spreme, završenu srednju medicinsku školu – opšti smer i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

– molbu

– CV

– overenu fotokopiju diplome

– overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

– overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu)

– lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

– dokaz o imunizaciji MMRvakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

– dokaz o imunizaciji Hepatitis B

– uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul.dr Vase Savića 5,sa naznakom «OGLAS»

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 30.11.2018. godine do 09.12.2018. godine

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.
Rok važenja 09.12.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Ginekološko-akušerska sestra /babica u porodilištu

Opšta bolnica “Đorđe Joanović”, Zrenjanin

Broj: 01-4735/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (»Službeni glasnik RS» br.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Službeni glasnik RS» br. 1/15), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj:112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine i na osnovu Odluke direktora Opšte bolnice »Đorđe Joanović» Zrenjanin broj 01-4735 od 29.11.2018. godine raspisuje se:

O G L A S

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

– povećan obim posla

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određenovreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla u Opštu bolnicu «Đorđe Joanović» Zrenjanin, za radno mesto

Ginekološko-akušerska sestra /babica u porodilištu ……………………………………..1 izvršilac

– Za rad na odeljenju Ginekologije i akušerstva

Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 2 moraju posedovati IV stepen stručne spreme, završenu srednju medicinsku školu – akušerski smer i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

– molbu

– CV

– overenu fotokopiju diplome

– overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

– overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu)

– lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

– dokaz o imunizaciji MMRvakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

– dokaz o imunizaciji Hepatitis B

– uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5, sa naznakom «OGLAS»

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 30.11.2018. godine do 09.12.2018. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.
Rok važenja 09.12.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge

Dom zdravlja “Dr Boško Vrebalov”, Zrenjanin

REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA

Dom zdravlja “Dr Boško Vrebalov”, Zrenjanin

21.11.2018. godine

Zrenjanin, Svetosavska 31

Tel: (023) 530-820, 36-251, 563-706 i 565-655

Del. broj: 01-750/1

Faks: 566-188, E-mail: [email protected]

Na osnovu člana 21. Statuta Doma zdravlja »Dr Boško Vrebalov« u Zrenjaninu, a u skladu sa Kadrovskim planom donetim od strane Ministarstva zdravlja broj 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine, v.d. direktor Doma zdravlja raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos

1. Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – 1 izvršilac

Radni odnos se zasniva na određeno vreme, do povratka na rad odsutne Horvat Iboje

Uslovi:

– završena osnovna škola

Zainteresovani kandidati dužni su da podnesu:

1. prijavu sa kratkom biografijom

2. overenu fotokopiju diplome o završenoj osnovnoj školi

3. potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje, ili sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje kao i sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Oglas važi od 23.11. do 30.11.2018.godine.

V.D. direktora

Subić mr Miodrag
Rok važenja 30.11.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

 

Stolar za montažu, opravke i održavanje

STOLARSKA RADIONICA I PROIZVODNJA NAMEŠTAJA “MDF STUDIO”, Zrenjanin, Hunjadi Janoša 179

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon: 064/444-6595 ili

da proslede svoju radnu biografiju na e-mail adresu: [email protected]
Rok važenja 26.12.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Zanatske usluge
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Menadžer prodaje automobila

DOO “TOČAK AUTO” za trgovinu i usluge, Zrenjanin, MANASTIRSKA 9

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail : [email protected]
Rok važenja 14.12.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VI2 stepen (3 godine)
Obrazovanje kandidata Menadžment i biznis
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Popisivač / Administrativni tehničar

“AGRO-DUKAT” DOO, Zrenjanin, KONSTANTINA DANILA BB

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na E-mail : [email protected]

ili javljanje kandidata na kontakt telefon : 023/533-890 , 064/871-21-83
Rok važenja 14.12.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Pravo i administracija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Prodavac u maloprodaji sredstava u poljoprivredi

“AGRO-DUKAT” DOO, Zrenjanin, KONSTANTINA DANILA BB

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e- mail : [email protected] ili javljanje kandidata na kontakt telefon : 064/871-21-81
Rok važenja 14.12.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Trgovina, ugostiteljstvo i turizam
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 3
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Računarske veštine:
Veština Nivo znanja
Obrada tabela – Excel Niži Obavezno
Obrada teksta – Word Niži Obavezno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Automehaničar

“COMPRESSOR & ENGINE SERVICES” DOO, Zrenjanin, POŽEŠKA 15A

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje E-mail : [email protected]

Rok važenja 16.12.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Vozačka dozvola B – Obavezno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Menadžer prodaje automobila

DOO “TOČAK AUTO” za trgovinu i usluge, Zrenjanin, MANASTIRSKA 9

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail : [email protected]

Rok važenja 14.12.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VI2 stepen (3 godine)
Obrazovanje kandidata Menadžment i biznis
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Diplomirani filolog – anglista / Predavač engleskog jezika

INSTITUT ZNANJA DOO,  ZRENJANIN, Kralja Petra I br.3

Zaintersovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail : [email protected]

Rok važenja 08.12.2018.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Vaspitanje i obrazovanje
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Jezik:

Veština Čitanje Pisanje Govor
Engleski Konverzacijski Konverzacijski Konverzacijski Obavezno
Engleski Napredni Napredni Napredni Obavezno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Vozač u taksiju

PLATA 40.000 FIKSNO ILI RAD NA PROCENAT (po dogovoru) + bonus
Ukoliko želite da pronađete posao u prijatnim okruženju uz redovna primanja, Eko Taxi je pravo mesto za Vas.
Uslov: 
  • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije minimum 5 godina
  •  Da ste zdravstveno sposobni
  • Da niste osuđivani
  • Da nemate zabranu upravljanja motornim vozilom B kategorije

 

Povezani članci

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copy link
Powered by Social Snap