Zrenjanin- Gradonačelnik grada Zrenjanina Čedomir Janjić uputio je Javni poziv za ostvarivanje prava na povlašćen gradski prevoz na teritoriji Grada Zrenjanina u 2019. godini.
Pravo na povlašćen gradski prevoz mogu ostvariti, uz potrebnu dokumentaciju, lica sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina, i to: određene kategorije dece i učenika, penzioneri, osobe s invaliditetom, određene kategorije bolesnih lica, vojni i civilni ratni invalidi i učesnici rata posle 17.08.1990. godine, doborovoljni davaoci krvi i davaoci organa.
Pravo na povlašćen prevoz podrazumeva izdavanje besplatne godišnje karte za javni prevoz putnika na teritoriji grada Zrenjanina. Učenici ovo pravo ostvaruju u tekućoj školskoj godini, osim ako rešenjem Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave Zrenjanin nije drugačije predviđeno.
Takođe, Odeljenje za društvene delatnosti može, u izuzetnim situacijama, doneti Rešenje u pojedinačnim slučajevima i odobriti pravo na povlašćen prevoz i korisniku koji nije obuhvaćen nekom od kategorija lica, a za kog se, na osnovu stručne procene i utvrđenog činjeničnog stanja, smatra da bi bilo opravdano priznati ovo pravo.
Detalji Javnog poziva i način podnošenja dokumentacije objavljeni su na internet prezentaciji Grada Zrenjanina, na stranici http://www.zrenjanin.rs/1-334-0-0/Oglasi-i-konkursi   
Rok za ostvarivanje prava na povlašćen gradski prevoz je do 1. februara 2019. godine.