Zrenjanin- Poverenik za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi grada Zrenjanina obaveštava sva izbegla, prognana i interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji Grada Zrenjanina da je Pokrajinski Fond objavio Javni poziv za dodelu finansijske pomoći najuspešnijim studentima osnovnih akademskih i strukovnih studija izuzev studenata prve godine iz izbegličkih, prognaničkih i raseljeničkih porodica.

Javni poziv je otvoren do 28. februara 2019. godine, a pravo učešća imaju studenti ili njihovi roditelji koji su imali ili imaju status izbeglih prognanih ili raseljeničkih lica sa boravištem, odnosno prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine.

Obrasci i sve dodatne informacije se mogu dobiti kod poverenika za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi grada Zrenjanina i na broj telefona 315 0186 ili u Fondu za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima u Novom Sadu u ulici Belevar Mihajla Pupina broj 25, na broj telefona 021/475 42 95 ili na web sajtu www.fondajnfort.rs.