Zrenjanin- Odbornici Skupštine grada Zrenjanina održali su danas sednicu sazvanu po hitnom postupku, a na dnevnom redu i ovoga puta se našla tačka u vezi sa pripremom investicionog projekta od državnog značaja, izgradnje fabrike pneumatika “Linglong Tajr”.
U postupku pribavljanja neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine grada Zrenjanina u javnu svojinu Republike Srbije, a koje je neophodno radi realizacije navedenog projekta, rešenje imovinsko-pravnih odnosa na jednoj od katastarskih parcela koje su deo površine budućeg kompleksa “Linglong” zahtevalo je pokretanje postupka razmene zemljišta između Grada Zrenjanina i kompanije NIS, što je bila tema današnjeg zasedanja gradskog parlamenta.
Naime, ta kompanija svojevremeno je kupila gradsko građevinsko zemljište površine 3.200 kvadratnih metara uz trasu buduće obilaznice oko grada, u njenom delu kroz zonu “Jugoistok”, zbog izgradnje stanice za snabdevanje gorivom. Radi objedinjavanja većeg broja parcela namenjenih gradnji proizvodnog kompleksa “Linglong Tajr”, ta parcela, odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište, pribavlja se u javnu svojinu Grada Zrenjanina neposrednom pogodbom, a u slučaju nemogućnosti rešavanja urbanističkog statusa povoljnog za izgradnju benzinske stanice na delu navedene parcele, Grad je obavezan da NIS-u ponudi drugu povoljnu lokaciju iste tržišne vrednosti, koja je procenjena na 40 hiljada evra.
Skupština je razmatrala i Predlog Odluke o davanju saglasnosti na konačni nacrt Ugovora o koncesiji za finansiranje, revitalizaciju, upravljanje i obavljanje farmaceutske delatnosti u gradu Zrenjaninu, između Grada Zrenjanina i koncesionara, zdravstvene ustanove “Apoteka Janković” iz Novog Sada. Govoreći o predlogu Ugovora o koncesiji, direktor “Apoteke Zrenjanin” dr Milan Miljuš kazao je da se, nakon procedure koja je trajala dve godine, uz brojna zakonska i administrativna usklađivanja, došlo do modela koji može da podmiri zahteve privatnog i javnog partnerstva i podigne farmaceutsku delatnost u gradu na viši nivo.
– Vodilja nam je bila da kroz projekat ostvarimo onaj minimum interesa koji smo želeli, a odnosi se, pre svega, na snabdevenost lekovima stanovništva na celokupnoj gradskoj teritoriji i očuvanje radnih mesta zaposlenih u apotekama, tako da ne bude diskontinuiteta u svim prinadležnostima koje imaju zaposleni a spadaju u zakonsku formu – napomenuo je on i dodao da je ugovorom regulisano da je koncesionar dužan da preuzme sve zaposlene i da održi lične dohotke na dosadašnjem nivou, kao i da sva naseljena mesta na teritoriji grada ostaju u sklopu ovog projekta i apoteke će u selima nastaviti s radom.
– Time rešavamo problem koji je danas prisutan u celoj Srbiji, odnosno kako pomiriti tržišno poslovanje privatnih apoteka, njihovu razumljivu želju za ostvarenjem profita i socijalni i zdravstveni momenat, u sredinama u kojima nema tržišnog interesa da se posluje. Takođe, koncesionar se obavezuje i da renovira objekte i time poboljša uslove rada. Po prvi put u Srbiji, lokalna samouprava imaće korist od ovakvog ugovora , jer će joj biti uplaćena inicijalna koncesiona naknada koja će biti iskorišćena na otplatu dugova dobavljačima u prethodnim periodima – objasnio je Miljuš.
Pod navedenim uslovima i zahtevima Grada Zrenjanina, interes da sklopi koncesioni ugovor na 15 godina pronašla je zdravstvena ustanova “Apoteka Janković”. Godišnja koncesiona naknada iznosi 120.100 eur, a koncesionar je dužan da u roku od 30 dana uplati inicijalnu koncesionu naknadu u osam godišnjih iznosa, odnosno ukupno 840.700 evra.
Komentarišući današnje zasedanje Skupštine grada, 23. sednicu u ovom sazivu, gradonačelnik Čedomir Janjić rekao je da sve apoteke u državnom vlasništvu u lokalnim samoupravama u Srbiji imaju problem s poslovanjem i opstankom.
– Mi smo uspeli da našu apotekarsku ustanovu održimo, uspeli smo da napravimo dobar projekat javno-privatnog partnerstva, suština je da sve apoteke ostaju da rade, i u gradu i u svakom naseljenom mestu, bez obzira na profit, nijedan radnik neće dobiti otkaz ako poštuje zakon o radu i nijedna plata neće biti manja. Očekujemo velika ulaganja i u opremu i u objekte, a od potpisivanja ovog ugovora i grad će prvi put imati nekih prihoda, od koncesione naknade koja ulazi u budžet Grada Zrenjanina – naglasio je on i dodao da se ništa od imovine ne prodaje, već da se nakon 15 godina sve vraća Gradu Zrenjaninu. Kako je naveo, cilj lokalne samouprave je i da se i u nekim drugim slučajevima primenjuje model javno-privatnog partnerstva, pomenuvši kao primer javni saobraćaj u gradu.
Sednicom je predsedavao Oliver Mitrović, a obe odluke Skupština grada usvojila je većinom glasova.
Izvor:zrenjanin.rs