Zrenjanin- Trasirana je kompletna deonica tranzitnog puta oko Zrenjanina, “obilaznice”, od Mihajlovačkog do Temišvarskog druma i u toku su radovi na pripremi podloge budućeg puta, a intenzivni radovi odvijaju se i u zoni mosta preko Begeja. Tone peska nasute su duž cele trase ovog dela obilaznice, u dužini od 3,7 kilometara i on se priprema za narednu fazu radova koja prethodi asfaltiranju, odnosno za nasipanje kamene podloge – tucanika. Do potpunog spajanja sa dosadašnjom trasom, kružnom raskrsnicom na Mihajlovačkom drumu, preostalo je da se pesak još naspe u dužini od oko 250 metara, uz proizvodne pogone preduzeća “Omega Profeks”, koje se nalazi uz samu trasu saobraćajnice.
Mašine su skoncentrisane na lokaciji gde se ukrštaju Prvomajska ulica i obilaznica, mestu buduće kružne raskrsnice, odakle se u oba smera – ka mostu i ka Mihajlovačkom drumu – doprema materijal i prevoze radnici. Uz saobraćajnicu je, celom dužinom, probijen i privremeni zemljani put.
Istovremeno, na gradilištu mosta, grade se potporni zidovi i završava se armiranje nosećeg stuba na levoj obali Begeja. U toku je i izrada šest betonskih greda – nosača kolovozne konstrukcije, koje će premostiti reku, i one će biti nanete na stubove takođe sa leve rečne obale.
Pogled iz vazduha daje sasvim jasnu sliku kompletne trase obilaznice od Mihajlovačkog do Temišvarskog druma i daje nove konture granice gradske teritorije.
Svi ovi radovi deo su treće faze gradnje obilaznice, saobraćajnice od lokalnog puta Zrenjanin-Mihajlovo do magistralnog državnog puta I-b reda Zrenjanin-Srpska Crnja, odnosno od Mihajlovačkog do Temišvarskog druma, sa dve kružne raskrsnice i mostom preko Begeja. Radove izvodi preduzeće “Bauwesen” d.o.o. iz Lazarevca, kao član grupe glavnog izvođača radova beogradskog preduzeća “Energoprojekt – niskogradnja”. Investitor je Javno preduzeće “Putevi Srbije”. Vrednost radova, koje finansira Vlada Republike Srbije, iznosi oko 350 miliona dinara bez PDV.
U toku su i aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta na poslednjoj deonici trase, četvrtoj fazi obilaznice, od Temišvarskog druma do industrijske zone “Jugoistok”. Ovom fazom predviđena je takođe gradnja 3,7 kilometara puta, s kružnom raskrsnicom na Lazarevačkom drumu, nadvožnjakom preko železničke pruge Zrenjanin-Pančevo i propustom preko Aleksandrovačkog kanala. Grad će finansirati otkup zemljišta i izradu projektne dokumentacije, a Vlada Srbije gradnju puta, čija je procenjena vrednost oko 450 miliona dinara bez PDV.
Na završetak obilaznice i potpuno izmeštanje tranzitnog saobraćaja s gradskih ulica, Zrenjaninci čekaju još od početka devedesetih godina prošlog veka, kada je izgrađena prva deonica, od Melenačkog do Mihajlovačkog druma, dužine 1,3 kilometra. Kada bude u potpunosti završena, a to se, uz ovakav obim radova i preduzete aktivnosti, očekuje naredne godine, obilaznica će biti ukupne dužine 14,5 kilometara, spajaće novosadski i beogradski put i ukrštati se van grada sa svim ostalim državnim putevima, ka Kikindi, Srpskoj Crnji i Vršcu, i lokalnim ka Elemiru i Mihajlovu.
Izvor:zrenjanin.rs