Politika- „Gradski odbor Socijaldemokratske partije Srbije Zrenjanin je bio među prvim političkim organizacijama koje su javno izrazile neslaganje sa predlogom promene imena našeg grada i svaki put kad se ova tema nametne u javnosti mi ćemo ponoviti naš stav da je promena imena grada Zrenjanina mnogo kompleksnije i važnije pitanje od toga kako ga predstavljaju zagovornici ove ideje. Odbaciti ime koje nosi naš grad bi bilo ne moguće a da se pri tom ne odbaci i ne negira antifašistička borba i ideje na kojima je izgrađena posleratna Evropa kojoj i mi stremimo. Sigurni smo da će građani Zrenjanina ako ikada ovo pitanje dođe na dnevni red podržati naš stav i stav svih onih koji se protive prekrajanju istorije i da ova ideja nikada neće dobiti podršku većine naših sugrađana“rekao je Jakov Kipić predsednik GrO SDPS Zrenjanin.