Zrenjanin- Danas je u dnevnom boravku za decu sa telesnim i intelektualnim invaliditetom „Alternativa“ obeležena decenija ovog centra, kao i deset godina od uspostavljanja usluge Prihvatilišta za žene i decu, žrtve nasilja u porodici („Sigurna kuća“).
Tim povodom gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić i zamenik gradonačelnika Saša Santovac posetili su „Alternativu“ i razgovarali sa zaposlenima i direktorkom Oliverom Lisicom.
Gradonačelnik Čedomir Janjić je istakao da Grad Zrenjanin vodi računa o svim kategorijama stanovnika, a da je za ovu, 2019. godinu odvojeno 125 miliona dinara za socijalna davanja.
„To nije mali procenat, u odnosu na ukupan budžet, a zajedno sa Centrom za socijalni rad sprovodimo brojne projekte socijalne zaštite u našem gradu“, rekao je gradonačelnik i podsetio da je na poslednjoj skupštinskoj sednici osnovana i nova ustanova koja će početi sa radom od naredne godine.
„Na taj način ćemo i te usluge realizovati zajedno sa Centrom za socijalni rad. Siguran sam da će to doprineti kvalitetnijem životu osetljivih kategorija građana“,  rekao je gradonačelnik.
Direktora Centara za socijalni rad Olivera Lisica je ukazala da se danas obeležava i 58 godina od osnivanja ustanove.
„Danas smo organizovali i izložbu dečijih radova kako bi se moglo videti šta deca ovde rade i kako se sa njima radi budući da je cilj ove usluge ovde i usluge koje pruža Centar za socijalni rad da se unapredi kvalitet života svih naših sugrađana“, rekla je direktorka i napomenula da Centar za socijalni rad, kao i organ starateljstva ima preventivnu i društveno – kohezionu ulogu, da pomaže svim ljudima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, kao i da takvo stanje prevaziđu.
 
„Moram da istaknem da je, od kada postoji Centar, i od kada su uspostavljene usluge, mnoge od njih unapređene i proširene, kao i da je obuhvat korisnika proširen. Zahvaljujući sredstvima koje obezbeđuju Grad Zrenjanin i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, te usluge se svakodnevno unapređuju, a ono čime bi smo se pohvalili jeste da od ove godine, zahvaljujući pomoći Grada, imamo održivost usluge savetodavnog, terapijskog, socijalnog i edukativnog rada. Smatramo to kao nadogradnju za sve ono što smo do sada radili – rekla je Olivera Lisica.
U “Alternativi” je trenutno deset korisnika, dok ih je za deset godina, koliko postoji, prošlo njih pedesetak, u Sigurnoj kući smešteno je 22 korisnika, u Prihvatilištu 16, dok savetodavno – terapijske usluge u ovoj godini koristi 80 ljudi.