Kampanja je počela 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava se 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

Povezivanjem ovih datuma želi se istaći da  je nasilje nad ženama jedan od vidova kršenja ljudskih prava.

Ciljevi kampanje su prevencije i eliminacije psihičkog, ekonomskog, fizičkog i seksualnog nasilja,  jačanje lokalnog rada na sprečavanju nasilja nad ženama, stvaranje jasne veze između lokalnih i internacionalnih napora da se nasilje nad ženama zaustavi, kao i iskazivanje solidarnosti sa ženama širom sveta koje su organizovane protiv nasilja nad ženama.

FOŽ SPS Zrenjanin, svojim zalaganjem daje podršku aktivnostima u okviru kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”.

Žene stradaju u svojoj kući, u svom dvorištu, na svojim radnim mestima. Stradaju od onih kojima pružaju ljubav, poštovanje i poverenje, a to su njihovi partneri, očevi, bivši muževi, odnosno oni sa kojima dele ili su delile život. Život bez nasilja je osnovno ljudsko pravo i borba protiv nasilja nad ženama je obaveza svih nas. Akcije koje sporovodi Forum žena SPS-a imaju za cilj da se pomogne ženama koje su ugrožene. Ekonomsko osamostaljivanje je neophodno u okviru ove kampanje naglasiti, jer ekonomski nezavisna žena može da se izbori lakše sa ovim problemom koji se sve više javlja u našem društvu. Nasiljem nad ženama je veliki problem i sa njim se treba  baviti svakodnevno, a ne samo tokom ovih 16 dana.  Akcijama želimo da ohrabrimo žene da prijave nasilje i zajednički ih moramo ohrabriti da ne trpe i ne prikrivaju nasilje kome su izložene. Osnovni zadatak celokupnog društva trebao bi biti edukacija svih, počev od osnovnog obrazovanja, a kasnije samo razvijati i nadograđivati svest o značaju i ulozi žena u društvu. Moramo izgraditi institucije za  zaštitu žena, a počinioce nasilja kazniti“, istakla je Željka Milošević predsednica FOŽ SPS u Zrenjaninu.