Politika- Gradski odbor SRS Zrenjanin osuđuje sramnu šaradu obeležavanja Dana vojnih veterana,koja vređa svakog borca kao i članove porodica palih boraca.Polazeći od činjenice da u državi u kojoj nema zakona koji bi definisao boračka prava i obaveze države prema istima,da u državi u kojoj ima preko sedamstotina boračkih udruženja koja uglavnom služe kao oružje političkih partija,a nikako se ne bave ostvarivanjem prava boraca.


Mi srpski radikali smatramo da je neophodno da se formira krovno udruženje koje bi na pravi način moglo da predstavlja boračku populaciju,što smo i ranije iznosili u javnost,a isto tako i u toku prikupljanja potpisa peticije za ostvarivanje prava i prinadležnosti boraca i članova porodica palih boraca na teritoriji grada Zrenjanina, koju smo delimično materijalizovali u lokalnom parlamentu u decembru 2016.godine,kroz ostvarivanje prava na besplatno parkiranje na teritoriji grada Zrenjanina,besplatan gradski prevoz i oslobaćanje gradskih administrativnih i lokalnih taksi.Možemo slobodno zaključiti da se najveći broj postojećih boračkih udruženja bavi sam sa sobom i ostvarenjem ličnih interesa,što su i pokazali tokom svih prethodnih godina,jer nikako ne zastupaju interese boraca,učešćem u ovoj sramnoj šaradi obeležavanja Dana vojnih veterana , samo su dali prividni legitimitet i na ovaj način uvredili i ponizili sve borce i porodice palih boraca.
Istine radi,činjenica je da je Zakon o vojnim veteranima prošao javnu raspravu još pre dve godine,isti se nalazi u skupštinskoj proceduri,ali do današnjeg dana je ostao“MRTVO SLOVO NA PAPIRU”.Opravdanje za ovakav sraman odnos prema boračkoj populaciji vladajući režim opravdava čestim izborima,na ovakvu konstataciju je svaki komentar suvišan – rekao je predsednik GO SRS Zrenjanin Dalibor Radosavljević.