Zrenjanin- Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja za poslove matičara u Zrenjaninu za period od 29. oktobra do 4. novembra 2019. godine:

  • Dane Margić (mašinbravar) i Ivana Nataroš (turist.tehničar)
  • Branislav Mišić (struk.ing.mašinstva) i Valentina Makai (tehn.automatike)
  • Dejan Lukić (pekar) i Radmila Samac (kuvar)