Zrenjanin je ovih dana ugostio dvojicu mladih istraživača, studente bioinženjeringa iz Belgije koji imaju naučnu misiju i ohrabruju ljude da vode računa o svojim rekama i morima.

Dva momka, u ranim dvadesetim, odlučna da podignu svest o zagađenju vodenih tokova u Evropi. Njihova avantura zvana FLOW ih je do Zrenjanina dovela kroz 14 evropskih zemalja u 126 dana prešavši preko 15.000km u svom kamperu.

Cilj njihovog puta je, kako su nam objasnili ovi mladi istraživači da kreiraju bazu podataka o zagađenju vodenih tokova mikro, mezo i krupnom plastikom, a kao krajnji rezultat njihovog još ne završenog puta je i zvanična studija koja će krajem godine biti objavljena u saradnji sa institucijama iz Francuske.

Pablo Bourcelet i Elmo Swenne su istakli da im je drugi važan cilj da podignu svest ljudi o zagađenju mikroiplastikom ali i da uključe obrazovne institucije i studente univerrziteta u ovaj projekat kako bi se održao kontinuitet praćenje zagađenja plastikom.

Više o njihovom projektu pogledajte na sajtu OVDE