Zrenjanin- Opšta bolnica “Đorđe Joanović” u Zrenjaninu dobila je od Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, operacioni mikroskop za oftalmologiju u iznosu od 7.910.000,00 din.
U Opštoj bolnici “Đorđe Joanović” godišnje četiri hirurga, na Oftalmološkom odeljenju, urade oko šest stotina operacija, mada su potrebe pacijenata mnogo veće.
 „Od Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo dobili smo jedan od najboljih modela operacionih mikroskopa za oftalmologiju  koji će nam mnogo značiti. Dvadeset do trideset godina se u našoj bolnici rade mikrohiruške operacije uz pomoć operarativnog mikroskopa. Međutim naš mikroskop je veoma star i samim  tim je vidljivost značajno lošija nego što je sa ovim novim. Postoji velika potreba za ovom vrstom operacija, naročito katarakte,  a takvu operaciju je nemoguće izvesti bez dobrog mikroskopa. Sa novim, nam je rad znatno olakšan, bolja je vidljivost i sada sa načinom  rada operacija  konkurišemo svim centrima u Srbiji. Posebno sam zadovoljna što smo počeli da radimo ultrazvčne operacije, među pacijentima popularna laserska operacija, čime smo uhvatili korak sa drugim velikim centrima u našoj zemlji“, rekla je  dr Milena Gvero načelnica Oftalmologije.
Fond zdravstvenog osiguranja je značajno doprineo smanjenju lista čekanja za operacije.
„Liste čekanja su bile ogromne, na operaciju katarakte se čekalo i dve do tri godine. Država je u tom slučaju reagovala i pacijentu je pružena mogućnost da ako operaciju ne može da odradi naš tim, bude omogućeno  da se operišu u privatnim klinikama na teret Fonda za zdravstveno osiguranje bez ikakve nadoknade. Time je period čekanja smanjen na oko 4 do 5 meseci, sa tim da postoje pacijenti koji su prioritet i kod njih se period do operacije skraćuje“, rekla je načelnica drMilena Gvero i istakla da zaposlednog kadra ima mnogo manje nego što su realne potrebe, što se najviše odražava na ambulantni rad.