POGLEDAJTE AKTUELNE OGLASE ZA POSAO U ZRENJANINU

Zrenjanin- Pogledajte aktuelne oglase za posao u Zrenjaninu:

 

PREDAVAČ INFORMATIKE

„Institut Znanja“ doo, Zrenjanin

Kralja Petra Prvog br. 3

Telefon: 069/3090-584

Lice za kontakt: Vladan Glišić

E-mail adresa: [email protected]

Uslovi rada i ostali uslovi:

VII/1 Informatičar/master informatičar
VII/1 Profesor računarske grupe predmeta
VII/1 Diplomirani informatičar
VII/1 Specijalista strukovni informatičar

Rok važenja 19.01.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Jezik:
Veština Čitanje Pisanje Govor
Engleski Srednji Srednji Srednji Obavezno

 

 

LABORATORIJSKI TEJNIČAR U DIJAGNOSTICI

 

Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, Zrenjanin, dr Vase Savića 5, raspisuje oglas za:

Laboratorijski tehničar u dijagnostici, 1 izvršilac, IV SSS, na određeno vreme, sa punim radnim vremenom (zamena za privremeno odsutnog zaposlenog)

Zainteresovani kandidati treba da prilože:molbu, CV, overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu), lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela), dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok važenja 25.12.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Hemija i biohemija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama Stručni ispit ili licenca Položen stručni ispit

 

DOKTOR MEDICINE

 

Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov “ Zrenjanin, Emila Gavrila 25, raspisuje oglas za Doktora medicine izabrani lekar – 2 izvršioca na određeno vreme , do povratka na rad odsutnih zaposlenih doktora medicine.
Zainteresovani kandidati dužni su da podnesu:

1. Prijavu sa kratkom biografijom
2. Overenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu
3. Overenu fotokopiju Uverenja o položenom stučnom ispitu za doktora medicine
4. Overenu fotokopiju Rešenja o upisu u Imenik lekarske komore Srbije
5. Potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile ( ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodnio je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).
Rok važenja 24.12.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama Stručni ispit ili licenca Položen stručni ispit

 

MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR

 

Dom zdravlja “ Dr Boško Vrebalov “ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25 raspisuje oglas za Medicinsku sestru/tehničar – 1 izvršilac, na određeno vreme do šest meseci – zbog povećanog obima posla.
Zainteresovani kandidati dužni su da podnesu:

1.Prijavu sa kratkom biografijom
2. Overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi
3. Overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu
4. Overenu fotokopiju rešenja o upisu u Imenik Komore medicinskih sestara i tehničara
5. Potvrdu o vakcinalnom statusu za hepastitis B i morbile ( ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).

Rok važenja 24.12.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama Stručni ispit ili licenca Položen stručni ispit

 

VIŠI RADIOLOŠKI TEHNIČAR U DIJAGNOSTICI

 

Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, Zrenjanin raspisuje oglas za:

Viši radiološki tehničar u dijagnostici, 1 izvršilac, na određeno vreme sa punim radnim vremenom – do povratka privremeno odsutnog zaposlenog

Kandidati za navedeno radno mesto moraju posedovati završen 6.1 nivo kvalifikacije, završenu višu medicinsku školu – smer viši radiološki tehničar odnosno visoku zdravstvenu školu strukovnih studija – smer strukovni medicinski radiolog i položen stručni ispit.
Zainteresovani kandidati treba da prilože:

molbu
CV
overenu fotokopiju diplome
overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu)
lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Rok važenja 23.12.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Viša škola
Obrazovanje kandidata  Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama Stručni ispit ili licenca Položen stručni ispit

 

RADNIK OBEZBEĐENJA BEZ ORUŽJA

 

Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, Zrenjanin raspisuje oglas za:

Radnika obezbeđenja bez oružja, 1 izvršilac, na određeno vreme sa punim radnim vremenom do povratka privremeno odsutnog zaposlenog

Uslovi rada i ostali uslovi:

III sss
licenca za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

molbu
CV
overenu fotokopiju diplome
Lekarsko uverenje za radno mesto radnik obezbeđenja bez oružja
Overenu fotokopiju Rešenja kojim se izdaje Licenca za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja
Overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu iz oblasti zaštite od požara
dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile
(IGG antitela)

Rok važenja 23.12.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Bezbednost i zaštita
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama  Stručni ispit ili licenca Licenca

 

KERAMIČAR

“SAMSIC STM” D.O.O. Beograd

Adresa poslodavca: BEOGRAD, MILUTINA MILANKOVIĆA 7

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj: +381(64)8285298 , +381(60)3335953 ili e-mail: [email protected]
Rok važenja 13.01.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 4
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Terenski rad

MOLER -FASADER

“SAMSIC STM” D.O.O. Beograd, MILUTINA MILANKOVIĆA 7

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj: +381(64)8285298 , +381(60)3335953 ili e-mail: [email protected]

Rok važenja 13.01.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 4
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Terenski rad

MAŠINSKI INŽENJER

“COMPRESSOR” , Zrenjanin, POŽEŠKA 15A,

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail: [email protected]
Rok važenja 12.01.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno

Jezik:
Veština Čitanje Pisanje Govor
Engleski Početni Početni Početni Obavezno

Računarske veštine:
Veština Nivo znanja
Internet Srednji Obavezno
Obrada teksta – Word Srednji Obavezno
Obrada tabela – Excel Srednji Obavezno

DEFEKTOLOG

„SANI OPTIK“ doo, razni gradovi u Srbiji

Adresa: Koče Kapetana 12-14

Lice za kontakt: Slobodan Trboljevac

Kontakt telefon: 063/ 10 67 007

E-mail: [email protected]

Opis posla: rad u centru za korekciju sluha i vida – savetovanje i pružanje najadekvatnijeg rešenja prilikom izbora i korišćenja naočara i sočiva

Vrsta radnog odnosa: na određeno vreme – 12 meseci, uz mogućnost zaposlenja na neodređeno vreme

Obrazovanje: defektolog – VII nivo obrazovanja

Radno iskustvo: nebitno

Posebna znanja i veštine: rad na računaru: MS Office paket (osnovni nivo)

Ostali uslovi rada: dužina radnog vremena 7 sati dnevno rad u smenama

Zainteresovani kandidati mogu svoje prijave da dostave putem pošte, mejla, ili da se jave na kontakt telefon poslodavca

Rok važenja 06.01.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Defektologija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 13
Mesto rada ZRENJANIN
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama

Računarske veštine:
Veština Nivo znanja
Obrada tabela – Excel Niži Obavezno
Internet Niži Obavezno
Obrada teksta – Word Niži Obavezno

POSLOVNI SEKRETAR

“AGRO – DUKAT” D.O.O. Zrenjanin

Adresa poslodavca: KONSTANTINA DANILA bb,

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail: [email protected]

ili javljanje na kontakt telefon broj : +381(23)533890 ili +381(23)548759
Rok važenja 04.01.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Ekonomija, finansije i osiguranje , Pravo i administracija , Gimnazija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Računarske veštine: Veština Nivo znanja
Obrada teksta – Word Srednji Obavezno Internet Srednji Obavezno
Obrada tabela – Excel Srednji Obavezno

KNJIGOVOĐA

“AGRO – DUKAT” D.O.O. Zrenjanin, KONSTANTINA DANILA bb,

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail: [email protected] ili javljanje na kontakt telefon broj : +381(23)533890 ili +381(23)548759

Rok važenja 04.01.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Ekonomija, finansije i osiguranje , Gimnazija
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Računarske veštine:
Veština Nivo znanja
Obrada teksta – Word Srednji Obavezno
Internet Srednji Obavezno

HIGIJENIČARKA

“FARKAŠ HOME INVEST” doo, Zrenjanin, Hunjadi Janoša broj 30-34,

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na E-mail: [email protected] ili se javiti poslodavcu na kontakt telefon broj +381(64)8509282
Rok važenja 25.12.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije Rad van prostorija poslodavca

VOZAČ AUTOBUSA

,, FARKAŠ TRANS TRAVEL” DOO, Zrenjanin, HUNJADI JANOŠA 12

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail : [email protected] ili javljanjem na kontakt telefon broj +381(64)8509282

Rok važenja 25.12.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Saobraćaj
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno, D – Obavezno
Dodatne informacije Terenski rad Rad van prostorija poslodavca

Softverski inženjer, Tehničar održavanja, Elektrotehničar, Elektroinženjer, Referent špedicije, Prevodilac za kineski jezik, Planer nabavke, Električar na održavanju, Mašinski inženjer

LINGLONG INTERNATIONAL EUROPE“, doo Zrenjanin, KRALJA ALEKSANDRA KARAĐORĐEVIĆA 2/IX,
Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail: [email protected]
Rok važenja 25.12.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)  i Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Mašinstvo, ekonomija, finansije i osiguranje, Menadžment i biznis elektrotehnika i telekomunikacije
Radno iskustvo u zanimanju Više od 3 godine
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Dodatne informacije Obezbeđen prevoz Obezbeđena ishrana

 

 

Povezani članci

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copy link
Powered by Social Snap