“Božićni koncert” održaće se u nedelju 22. decembra u katoličkoj katedrali Sv. Ivana Nepomuka u Zrenjaninu sa početkom u 19 sati. Ulaz je slobodan.

Program koncerta je prikladno koncipiran u duhu predstojećih Božićnih praznika. Kamerni hor „Emmanuel“ i Mešoviti hor „Pannonica“ će osim kompozicija iz svog repertoara izvesti na kraju koncerta i jednu kompoziciju zajedno.

“U našem gradu je još davne 1882. godine prvi put zabeležena saradnja izmedju mađarskog i srpskog pevačkog društva takođe kroz zajednički koncert u tadašnjem Velikom Bečkereku, veoma smo zadovoljne što smo uspele da ostvarimo dugo planiranu saradnju naših horova na ovom zajednickom koncertu i na taj način doprinosemo ovoj lepoj tradiciji horskog života u našem gradu“, izjavile su dirigentkinje horova Vilma Dutina i Zorica Kozlovački.

 

Koncert je takodje uvršćen, u ovogodišnju proslavu Svetskog dana horske muzike koji organizuje “IFCM – Internacionalna federacija za horsku muziku”. Osim horova na koncertu će nastupiti i solisti: Sarvaš Bernadet – mecosopran, Kiš Tamaš – bariton i Jenovan Florian – klavir

Premijerno nastupa i novoosnovani ženski vokalni kvartet “Vita Brevis”. Klavirska saradnja horova: Aniko Gardinovački.

Koncert organizuje Kamerni hor “Emmanuel” pod pokroviteljstvom Ministarstva pravde – uprava za saradnju s crkvama i verskim zajednicama.