Zrenjanin- Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja za poslove matičara u Zrenjaninu za period od 3. do 9. decembra 2019. godine:

 

  • Dalibor Ivanov (radnik) i Milica Adamov (radnik)
  • Milan Savić (struk.ing.menadžmenta) i Branislava Petrovački (dipl.farmaceut)
  • Miloš Vuksanović (trgovac) i Zorica Stevanović (teh.drumskog saobraćaja)
  • Bojan Krnjajić (preduzetnik) i Aniko Kovač (master fililog-anglista)
  • Daniel Rogić (građ. tehničar) i Jelena Vojvodić (trgovac)