Ministarstvo pravde uspostavilo je sa Kancelarijom za IT i eUpravu sistem koji građanima, pravnim licima, ali i stranim fizičkim licima, daje mogućnost da svoje prekršajne kazne, koje se nalaze u Registru neplaćenih kazni i drugih novčanih iznosa, izmire elektronskim plaćanjem, odnosno preko Interneta.

Plaćanje se može obaviti platnim ili kreditnim karticama sa portala Ministarstva pravde – Registra neplaćenih kazni ili državnog sistema za e-Plaćanje, kojim upravlja Kancelarija za IT i eUpravu.

U saopštenju se navodi da e-Plaćanje omogućava jednostavan način izmirenja obaveze, bez odlaska u banku ili poštu, a plaćanje se može izvršiti sa mobilnog telefona ili računara.

Informacije o realizaciji transakcije su odmah dostupne, tako da nije potrebno dodatno dokazivanje u vidu dostavljanja bilo kakvog dokaza u papiru o izvršenoj uplati nadležnom prekršajnom sudu.

Prilikom procesa ePlaćanja, takođe se naplaćuje provizija, koja je jasno iskazana, i koju propisuje banka preko koje se plaća, saopštilo je Ministarstvo.

O zaštiti podataka platne kartice brine softver banke, koja mora da poštuju striktne propise o zaštiti podataka svojih klijenata.

 

Izvor:RTS