Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije izradila je video prilog u kome je prikazano kako se u vanrednim situacijama postupa  sa osobama sa invaliditetom.

 POGLEDAJTE VIDEO:

„Postupanje u vanrednim situacijama prema osobama sa invaliditetom“ sastavni je deo projekta „Podizanje svesti o osobama sa invaliditetom u vanrednim situacijama“ koji realizuje Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije.

Cilj projekta je poboljšanje dostupnosti informacija o reagovanju u vanrednim situacijama prema osobama sa invaliditetom i podizanje svest javnosti o ovom problemu kroz edukativne materijale u formatima prilagođenim osobama sa invaliditetom.

Izradu ove animacije podržale su Misija OEBS-a u Srbiji i Vlada Švedske u okviru projekta „Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji“. Stavovi izraženi u priručniku pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS-a u Srbiji i Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju.