Zrenjanin- Zbog radova na izgradnji izlivnih kolektora atmosferske kanalizacije radne zone Jugoistok II-A ispod državnog puta, doći će do izmene režima saobraćaja na deonici puta Zrenjanin – Ečka koji stupa na snagu u utorak 30. novembra u 7 časova.

 

Deo pomenutog puta biće zatvoren za saobraćaj, ali će se isti odvijati alternativnim putem u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom.

Dakle, za vreme trajanja pomenutih radova biće obezbeđeno nesmetano kretanje vozila, a na vozače apelujemo da striktno poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Radovi će prema planu trajati 15 radnih dana, a do pomeranja roka njihovog završetka može doći u slučaju loših vremenskih uslova.