Na 61,64 kilometra reke Tamiš na snazi je i dalje vanredna odbrana od poplava, ali je vodostaji su u opadanju. Današnji nivo vode na delu Tamiša kod mesta Jaša Tomić iznosi 675 cm, dok je kod Sečnja 670 cm. Prema prognozama RHMZ i narednih dana će ovi vodostaji biti u opadanju.

Ustave „Tomaševac“ i „Botoš“ su i dalje u vanrednoj odbrani od poplava, ali sa tendencijom opadanja vodostaja.

Naglašavamo da su stručne službe JVP „Vode Vojvodine“ u toku sa svim dešavanjima na terenu i da nema mesta za paniku.