Osnovni javni tužilac u Zrenjaninu podneo je pred Osnovnim sudom u Zrenjaninu optužni predlog protiv B.I. (rođ. 1996. godine) iz Zrenjanina, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo zlostavljanje i mučenje iz čl.137.st.1 Krivičnog zakonika u sticaju sa krivičnim delom ugrožavanje sigurnosti iz čl.138 st.1 Krivičnog zakonika.

Okrivljenom se stavlja na teret da je 11.01.2020. godine, oko 02 časa, u Zrenjaninu, ugrozio sigurnost oštećene Đ. M. iz Zrenjanina pretnjom da će napasti na njen život i telo i život i telo njoj bliskih lica i zlostavljao istu i prema njoj postupao na način kojim se vređa ljudsko dostojanstvo, na taj način što je najpre istu, dok je sedela na krevetu, udario otvorenom šakom u predelu leđa, a kada je oštećena ustala sa kreveta, zadao joj je više udaraca otvorenom šakom u predelu lica, zatim ju je uhvatio obema rukama u predelu ramena i bacio je na krevet, jednom rukom počeo da je steže u predelu vrata, usled čega je oštećena dva puta udarila glavom o zid, nakon čega ju je povukao sa kreveta na pod i tražio od nje da ga oralno zadovoljava, čupao je za kosu, da bi, kada mu je oštećena rekla da neće i da je pusti, rekao oštećenoj „Kurvo jedna raspala, proklinjem dan kada sam te upoznao, prvo ću ti ubiti oca, majku, brata i na kraju tebe“, usled kojih pretnji je oštećena osetila strah i ozbiljnu ugroženost za svoj život i telo i život i telo njoj bliskih lica.