Zrenjanin- Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja  za poslove matičara u Zrenjaninu za period od 7. do 13. jula 2020. godine:

  • Ferenc Toth (lekar) i Milica Šćekić( visoka med.sestra)
  • Miodrag Nogić (maš.tehničar) i Luna Zekić (teh.modelar odeće)
  • Željko Farkić (master ekonomista) i Jasmina Bartul (master ekonomista)
  • Miloš Stojanović (elektromonter) i Dajana Begić (master ekonomista)
  • Marko Zjajić (ekonom.tehničar) i Leona Vojinov (dipl.defektolog)
  • Vladimir Trajkovski (elektroinstalater) i Jagoda Dmitrov (proizvođač org.proizvoda)
  • Dejan Milovac (konobar) i Tamara Pavlović (med.sestra)