Zrenjanin- Postavlja se nove telefonska centrala u zgradi JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin, zbog čega su fiksni telefoni privremno van funkcije.
Krajem nedelje u zgradi JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin u Petefijevoj 3 počeli su radovi na zameni postojeće telefonske centrale novom, zbog čega su fiksni telefoni privremeno van funkcije.

Pored telefona službi u upravnoj zgradi preduzeća, van funkcije su i telefoni Službe naplate u Korisničkom centru, i to telefon za proveru stanja na računu i uplata 023/593-015, kao i brojevi za prijavu stanja vodomera 023/535-773 i 023/530-344.

Do završetka radova na postavljanju nove centrale korisnici mogu stanje vodomera prijaviti putem mejl adrese [email protected] ili SMS porukom na 064/811 60 99, pri čemu mejl korisnika ili SMS poruka moraju da sadrže sledeće podatke: ime i prezime, ulicu i broj, mesto i trenutno stanje vodomera, a usluga je dostupna 24 časa.

Sva pitanja u vezi stanja računa, dugovanja i uplata korisnici mogu, kao i do sada, dostaviti putem korisničke mejl adrese [email protected] , i ista će biti prosleđena Službi naplate, a informacije mogu dobiti i usmeno u Korisničkom centru u prostorijama Službe naplate, uz obavezno pridržavanje epidemioloških mera.

Besplatna korisnička info linija 0800/024-023, kao i broj za prijavu kvarova na javnoj vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 023/534-097 su i dalje u funkciji.

Nakon završetka radova na postavljanju nove telefonske centrale JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin će obavestiti korisnike da su ponovo uspostavljene sve fiksne telefonske linije u zgradi preduzeća.