Gradski preokret izdao je danas saopštenje povodom javne rasprave o Studji o proceni uticaja na životnu sredinu kineske fabrike guma Linglong.

   

Saopštenje prenosimo u celosti:

„Gradska uprava grada Zrenjanina nije dozvolila zainteresovanoj javnosti da učestvuje u javnoj raspravi o Studji o proceni uticaja na životnu sredinu kineske fabrike guma Linglong. Broj mesta u sali bio je ograničen na 30, a polovinu su zauzeli predstavnici kompanije Linglong i članovi tehničke komisije Gradske uprave. Preostala mesta zauzeli su predstavnici medija, tako da je za građane ostalo manje od deset sedišta. Oko stotinak ljudi ostalo je isped Gradske kuće ili u holu Skupštine grada. Nakon što su sprečeni da uđu, u velikom broju s predali podneske pisarnici Gradske uprave kojima su ukazali na nezakonito ponašanje organizatora javne rasprave. Na javnu raspravu su bezuspešno pokušali da uđu građani i predstavnici strukovnih udruženja iz Beograda, Niša, Požarevca, Bečeja, Novog Sada, Vrbasa i drugih mesta. Uprkos očiglednom propustu u organizaciji skupa koji je rezultirao nezakonitošću čitavog postupka, Gradska uprava je ipak počela raspravu. Od predviđena dva sata, sat i četrdeset minuta utrošio je predstavnik investitora koji je predstavljao studiju, dok je građanima otavljeno dvadeset minuta za pitanja. Ivan Živkov, sociolog i član Upravnog odbora Građanskog preokreta se prvi javio za reč. Istakao je da je format rasprave protivan Zakonu o zaštiti životne sredine, da je organizator morao da obezbedi adekvatan prostor u kojem bi stali svi koji žele da prisustvuju. Živkov je zaključio da će svaki akt donet u nezakonitoj proceduri takođe biti nezakonit i pre ili kasnije poništen. Zatim je pozvao prisutne da se solidarišu s onima koji su ostali ispred vrata i napuste „farsu od javne rasprave“. Gradska uprava je naknadno, nezvanično, putem portira, obavestila one koji se nisu razišli, nego su i dalje stajali ispred Gradske kuće da će nakon prve runde rasprave, održati i drugu“, navodi se u saopštenju koje je izdao Gradski preokret.