Zrenjaninskim poslodavcima potrebni vaspitači, kuvari, vozači, pomoćni radnici…

 

Zrenjanin- Pogledajte najnovije oglase za posao u Zrenjaninu:

 

KUVAR –  POMOĆNI RADNIK – VASPITAČ

Kafe restoran Greenfield

Zbog povećanog obima posla kafe restoranu Greenfield potreban kuvar i  pomoćni radnik sa iskustvom, kao i vaspitači za potrebe igraonice.

  • Zagarantovana plata kuvara do 100.000 dinara
  • Zagarantovana minimalna plata od 50.000 dinara za pomoćnog radnika

Za sve detalje pozovite br. telefona 060/5548576

 

 

DOKTOR MEDICINE

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda„, Melenci, ul. Banja Rusanda bb

raspisuje oglas za Doktora medicine

a)    Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca,za  

1 izvršioca na radnom mestu:

 

DOKTOR MEDICINE

 

USLOVI:

–           VII-1 stepen stručne spreme, završene master akademske studije drugog stepena,

–           završen medicinski fakultet,

–            položen stručni ispit,

–            odobrenje za samostalni rad – licenca.

OPIS POSLOVA:

–          obavlja pregled i lečenje bolesnika na odeljenjima za bolničko lečenje i rehabilitaciju na intenzivnoj nezi nivoa 2 i 3, gde se sprovode hitne intervencije, u skladu sa doktrinom rada u Bolnici,

–          daje stručno mišljenje o nabavci i izdavanju lekova potrebnih za lečenje bolesnika,

–          vodi odgovarajuću dokumentaciju,

–          po uputstvu i pod nadzorom specijaliste sprovodi i kontroliše fizikalnu i medikamentnu terapiju bolesnika na odeljenju,

–          obavlja poslove dežurnog lekara prema rasporedu,

–          prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom doktora medicine, specijaliste ili subspecijaliste;

–          sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva;

–          učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;

–          obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;

–          planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;

–          utvrđuje vreme i uzrok smrti.

–          obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu rukovodioca medicinske službe.

–          obavlja i druge poslove po nalogu direktora  Bolnice.

 

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.
Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402
Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. –  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Rok važenja 21.05.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Magisterij/specijalizacija
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Stručni ispit ili licenca licenca, stručni ispit

VOZAČ KOLA SANITETSKOG TRANSPORTA

Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov„, Zrenjanin

Zrenjanin, Svetosavska 31

raspisuje oglas za:

Vozač kola sanitetskog transporta – 2 izvršioca
Radni odnos se zasniva na određeno vreme – do šest meseci, zbog povećanog obima posla.
Uslovi:
– srednje obrazovanje u trajanju od 3 godine
– vozačka dozvola B kategorije
Zainteresovani  kandidati dužni su da podnesu:
1. prijavu sa kratkom biografijom
2. overenu  fotokopiju diplome o završenoj školi
3  fotokopiju vozačke dozvole
4. potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na  morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom)
5.  dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da nije pokrenuta istraga, odnosno da kandidat nije pravnosnažnom sudskom odlukom osuđivan za umišljajno krivično delo na kaznu zatvora od šest meseci ili težu kaznu (uverenje suda)
Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje, i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje u Zrenjaninu.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Rok važenja 18.05.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Saobraćaj
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno

INŽENJER U SLUŽBI ODRŽAVANJA

DOO „GOMEX„,  Zrenjanin

Miletićeva 27, Zrenjanin

Telefon: 066/858-47-40

E-mail: [email protected]

Uslovi rada i ostali uslovi:

– VII nivo kvalifikacije, diplomirani mašinski inženjer ili diplomirani inženjer građevinarstva ili diplomirani inženjer arhitekture

Rok važenja
11.06.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata
Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 1 godine
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno

VOZAČ

Udruženju  HALO TAXI potrebni vozači.

Uslovi su sledeći:

1. Posedovanje CPC sertifikata za vozače (B kategorije posedujete i C kategoriju) ili da 2. Imate SS spremu (saobraćajni smer) + 5 godina radnog staža na poziciji vozača

3. Da ste zdravstveno sposobni

4. Da niste osuđivani

5. Da nemate zabranu upravljanja vozilom B kategorije

Prijavite se na mob. br. tel. 📞064/2323009📞

Povezani članci

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copy link
Powered by Social Snap