JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin u narednim danima proslediće opemene
građanima, čiji je rok plaćanja 06.12.2021. godine.

Opomene će biti prosleđene na 769 adresa na ukupan dug od 20,3 miliona dinara.

Reč je o dugovanjima koja su iznad 1000,00 dinara i koja su ostvarena do jula
meseca 2021. godine.

JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin apeluje na sugrađane da ista izmire do roka koji je naznačen.