Foto: Pexel – Mikhail Nilov

U poslednje vreme svi pričaju o fiskalizaciji, a konačno imamo priliku da nam profesorka Jasmina Poštin, objasni šta je to fiskalizacija, na koga se odnosi i šta sve treba da znamo o tome.

Jasmina Poštin je direktorka Instituta za razvoj kompetencija, integrativnih studija i biznisa koji za cilj ima podizanje svesti zajednice o društveno odgovornim temama, podsticanje razvoja i unapređenja (socijalnog) preduzetništva, kao i razvoj poslovanja kroz edukaciju pojedinaca i grupa.

Takođe, Jasmina Poštin je budući doktor nauka iz oblasti menadžmenta i biznisa. Dugogodišnji je predavač na fakultetu na predmetima upravljanje ljudskim resursima, poslovna etika, poslovno komuniciranje, strategijski menadžment ljudskih resursa. Autor i koautor je brojnih naučnih radova, objavljenih na nacionalnom međunarodnom i svetskom nivou, iz oblasti razvoja biznisa.

1. Šta je e-fiskalizacija?

Takozvana e-fiskalizacija je zapravo odgovor na nagli tehnološki razvoj i digitalizaciju, pa umesto dosadašnjeg Zakona o fiskalnim kasama, Srbija sada ima Zakon o fiskalizaciji koji počinje da se primenjuje od 1. januara 2022. godine.

Tranzicioni period počeo je 1. novembra ove godine, od kada su obveznici postepeno počeli da prilagođavaju svoje poslovanje novom modelu fiskalizacije, a lica koja imaju obavezu da evidentiraju ostvareni promet preko fiskalne kase su dužna da do 30. aprila 2022. godine usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona.

Novim zakonom o e-fiskalizaciji predviđeno je da se u momentu prometa na malo, svaki račun fiskalizuje i u realnom vremenu izvrši prenos ka Poreskoj upravi koja bi imala podatak o izdatim fiskalnim računima u trenutku nastajanja.

Fiskalizacija predstavlja način evidentiranja prometa robe i usluga u prometu na malo, koja se vrši putem posebnih elektronskih fiskalnih uređaja i ona je obavezna kod privrednih društava koja imaju “dodira” sa fizičkim licima (osim izuzetaka definisanih zakonom), odnosno preduzetnicima i privrednim društvima koja posluju u prometu na malo.

 

2. Na koga se sve taj zakon odnosi?

Novim zakonom značajno se proširuje opseg fiskalizacije na sve preduzetnike i sva privredna društva koja obavljaju promet na malo (osim onih koji su posebno izuzeti zakonom) te samim tim neke industrije koje ranije nisu bili obveznici, moraće da budu.

Novim Zakonom o fiskalizaciji sada su obuhvaćeni i:
• frizerski i kozmetički saloni
• kladionice
• muzeji
• sportski centri
• …i mnoge druge delatnosti

Privilegiju da rade bez onlajn fiskalnih kasa, po novom zakonu o fiskalizaciji i dalje zadržavaju:
• taksisti
• advokati
• veterinarske delatnosti
• javni poštanski servis
• telekomunikacije
• dobar deo finansijskih usluga
• obrazovanje, ali bez dela pod šifrom 85.5 koje podrazumeva ostalo obrazovanje – među kojima je i učenje jezika, obuka za rad na računaru, za šta će biti potrebne fiskalne kase.

3. Kako se prijaviti?

Pre otpočinjanja elektronske fiskalizacije obveznik fiskalizacije je dužan da elektronskim putem Poreskoj upravi dostavi podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno.

Nakon prijave, obveznik dobija Uputstvo za uvođenje u fiskalizaciju, a putem portala ePorezi će moći da uputi zahtev za izradu bezbednosnih elemenata za uređaje koje planira da koristi (u skladu sa tim, bezbednosni element može biti izrađen u vidu kartice koja se stavlja u uređaj, odnosno u vidu datoteke).

Kada se bezbednosni element poveže sa uređajem, uređaj se automatski povezuje sa Poreskom upravom. Stara fiskalna kasa se automatski defiskalizuje povezivanjem novog uređaja sa Poreskom upravom.

Važno je znati da novi model fiskalizacije podrazumeva korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja (umesto dosadašnje fiskalne kase ili nadogradnjom iste), putem kojeg će obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izdavati fiskalni račun sa QR kodom.

Elektronski fiskalni uređaj osim kase, može da bude i računar, tablet, mobilni telefon. Takođe, QR kod na svakom računu podrazumeva da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je njihov račun izdat u skladu sa zakonom.

 

4. Da li će korisnici imati nove troškove pri prelasku na novi model fiskalizacije?

Po najavi države, najveći deo tereta uvođenja novih kasa biće preuzet na državu i neće biti opterećenja za privrednike. Troškovi za uređaj koji na tržištu košta oko 400 evra, najverovatnije će biti refundirani kroz direktnu subvenciju države, po poslednjim najavama nadležnih ministarstava.

Predviđeno je da korišćenje elektronskih fiskalnih uređaja, država finansijski podrži iznosom od 100 evra po prodajnom mestu, i dodatnih 100 evra po fiskalnom uređaju, a prijave za subvencije su počele 15. oktobra ove godine.

5. Šta ako subjekat želi da i dalje koristi postojeću fiskalnu kasu?

Poreski obveznici imaju na raspolaganju širok dijapazon mogućih uređaja. U skladu sa svojim poslovnim potrebama, poreski obveznik se može opredeliti kako za hardverski fiskalni uređaj – kasa, tablet, mobilni telefon, tako i za kombinaciju hardverskih i softverskih komponenti uređaja.

Vlasnici kafića, prodavnica i drugih firmi koje izdaju fiskalne račune moraće da nadograde stare fiskalne kase. Procesor fiskalnih računa je novi uređaj kojim će kasa biti povezana sa Poreskom upravom. Na ovaj način poreskim inspektorima biće omogućeno da prate izdavanje računa. Istog momenta, kada se neka roba naplati i prođe kroz fiskalnu kasu, Poreska uprava će dobiti podatak o ceni, mestu i vremenu.

Dakle, da ponovimo – obveznik fiskalizacije može da koristi postojeći fiskalni uređaj, ukoliko on ispunjava tehničke uslove, kao i štampač, ali da je neophodno da ima novi softverski procesor koji će biti ubačen u uređaj, kao i karticu sa bezbednosnim elementom, koju izdaje Poreska uprava. Ukoliko obveznik nabavi potpuno novi uređaj, u kome se već nalazi softverski procesor, onda mu je neophodna još samo kartica sa bezbednosnim elementom.

6. Kako rešavati probleme sa nestabilnom internet konekcijom?

Da bi novi sistem bio funkcionalan, svaki preduzetnik koji koristi fiskalnu kasu, moraće da poseduje internet vezu. Budući da prekid interneta nije retka pojava, jedna od glavnih briga trgovaca jeste šta da rade ukoliko se to dogodi. Izuzetno, ukoliko postoji prekid internet veze ili ona nije dostupna na mestu prometa, obveznik fiskalizacije dostavlja Poreskoj upravi podatke o izdatim fiskalnim računima periodično, odmah po uspostavljanju internet veze, a najkasnije u roku od pet dana od dana izdavanja pojedinačnog fiskalnog računa.

Novi zakon o fiskalizaciji treba da otkloni nedostatke sadašnjeg sistema fiskalizacije poput: samog postupka fiskalizacije/defiskalizacije fiskalnih kasa, redovnog servisiranja, čuvanja kontrolnih traka, kao i prisustvo poreskog inspektora i servisera za fiskalizaciju i defiskalizaciju i dr.

Na ovaj način se posledično smanjuju troškovi poslovanja, ukida nepotrebno administriranje i stvara bolji poslovni ambijent za celu privredu.

Dakle, troškovi za obveznike bi trebalo da budu znatno niži, a obveznici će moći da dobiju finansijsku podršku za prelazak na novi model. Na kraju, novi, znatno moderniji model, zbog praćenja prometa u realnom vremenu i direktnog povezivanja sa Poreskom upravom, trebalo bi da doprinese borbi protiv sive ekonomije kao jednog od strateških ciljeva Vlade Srbije.

7. Kako se može pružiti dodatna podrška korisnicima?

Pored nadležnih institucija, poslodavci se mogu obratiti i Institutu za razvoj kompetencija, integrativnih studija i biznisa.

Institut za razvoj kompetencija, integrativnih studija i biznisa okuplja ljude različitih profesija sa ekspertskim znanjima i radnim iskustvom kao i sve pojedince koji žele da, kroz zajedničko angažovanje, doprinose ličnom i profesionalnom osnaživanju građana, razvoju kompetencija, integrativnih studija i biznisa.

„Takođe, pozivamo sve preduzetnike i pravna lica da nam se obrate za dodatnu pomoć i podršku, kao i da se prijave za dodelu godišnje nagrade Instituta za najboljeg poslodavca na office@institutzarazvoj.edu.rs“- ističu iz IRK-a

Za sve detalje i informacije o obukama i kursevima posetite sajt instituta: www.instituzarazvoj.edu.rs

Zapratite Facebook i Instagram stranicu instituta za razvoj kompetencija integrativnih studija i biznisa (IRK).