JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin uspešno je završilo radove na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u okviru infrastrukturnog opremanja industrijske zone „Jugoistok 2“, a u toku su radovi na izgradnji atmosferske kanalizacione mreže prečnika cevi 2000 milimetara.

U toku su radovi na završetku nedostajuće infrastrukture u okviru opremanja industrijske zone „Jugoistok 2“ i rekonstrukcije postojeće infrastrukture (crpne stanice i elektro mašinska oprema), a koja je neophodna za funkcionisanje privrednih subjekata, kao i za obezbeđivanje tehničkih uslova za buduće priključenje naseljenih mesta na gradsku komunalnu mrežu.

Pomenuti radovi obuhvataju dogradnju cevovoda vodovodne mreže, izgradnju priključka na fekalnu kanalizaciju i izgradnju atmosferske kanalizacije sa pratećom infrastrukturom. Realizacija ovih radova poverena je JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin, koje će se kasnije i starati o održavanju izgrađene infrastrukture.

Sredstva za realizaciju ove investicije obezbedila je Vlada Republike Srbije.
Radovi na fekalnoj kanalizacionoj mreži u dužini od 400 metara, kao i radovi na dogradnji vodovodne mreže prečnika 400 milimetara u dužini od 3 kilometra uspešno su završeni, a za sledeću godinu planira se nastavak radova, odnosno izgradnja vodovodne mreže od industrijske zone „Jugoistok 2“ do naseljenog mesta Ečka, kako bi se ovo naseljeno mesto priključilo na gradsku vodovodnu mrežu.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin trenutno vrši radove na izgradnji atmosferske kanalizacione mreže prečnika cevi 2000 milimetara u dužini od 410 metara, kojom će se isključivo atmosferske padavine, dakle čista voda, prikupljene u industrijskoj zoni ulivati u retenziju, a odatle dalje u recipijent, odnosno u kanal Begej.

Zbog ovih radova privremeno je izmenjen režim saobraćaja na putu Zrenjanin – Ečka, oni će biti završeni u predviđenom roku i, ukoliko ne dođe do pogoršanja vremenskih uslova, ova deonica puta će ponovo biti otvorena za saobraćaj u petak 24. decembra.

„Izgradnja separativne kanalizacione mreže, odnosno odvojene fekalne i atmosferske kanalizacije, ima za cilj da obezbedi nesmetano funkcionisanje fekalne mreže i spreči njeno zagušenje i izlivanje fekalnih voda tokom obilnijih atmosferskih padavina, ali i da u cilju zaštite životne sredine prikupi i transportuje atmosferske padavine u najbliži rečni tok, kako se ona ne bi mešala sa fekalnim otpadnim vodama i kako bi čista bila dopremljena do istog.
Zrenjanin je jedan od retkih gradova koji ima odvojenu atmosfersku i fekalnu kanalizacionu mrežu, i sa tim trendom, a upravo zbog gore navedenih razloga, nastavljeno je i prilikom infrastrukturnog opremanja industrijskih zona“, rekao je Siniša Gajin, dipl.inž.men. rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin