Politika- Povodom Dana socijalne pravde koji Socijaldemokratska partija Srbije obeležava kao dan stranke, u Zrenjaninu su članovi ovog gradskog odbora ugostili dr Nenada Ivaniševića, predsednika Pokrajinskog odbora SDP Srbije.


Uz prigodan koktel i štand u centru grada, dr Nenad Ivanišević i Saša Kandić, potpredsednik Izvršnog odbora Pokrajinskog odbora SDP Srbije, obratili su se prisutnima i medijima kako bi najavili aktivnosti u predstojećoj kampanji i poželeli uspešan nastavak rada jednog od najaktivnijih odbora u Vojvodini.